โคลงศัพท์สว่างมืด

๑๏ บรรจบสมัยจักต้อง จำนอง
โคลงสว่างมืดเสนอผอง นักรู้
แรกริเริ่มแรกกอง ธาตุก่อ รูปแฮ
เผยพจน์ผิผิดผู้ อ่านได้อภัยทัณฑ์
๒๏ บรรยายคุณชาติทั้ง สองศัพท์
ความสว่างเล่ห์อัพโภ กาศนั้น
เปนสิ่งซึ่งสำหรับ ตาทฤศน์ ประจักษ์นา
ความมืดคือโมหหั้น ห่อนแจ้งจริงใจ
๓๏ นัยคุณแลโทษได้ แสดงดัง นี้ฤา
ผิว่ามีกังวล จักเกื้อ
เฉกลิขิตอักขรัง เปนอาทิ์
ความสว่างสามารถเอื้อ ปโยชน์ให้หากเห็น
๔๏ มืดเปนคุณเมื่อครั้ง ขัดสน
จักเลี่ยงหลบใดชน ยากพ้อง
หรือมีธุระทำวล หวังปิด บังแฮ
แม้ว่าแสงสว่างต้อง โทษแท้ ถึงกาย
๕๏ อธิบายภาสิตเบื้อง เบาราณ หน่อยเทอญ
ความสว่างนักปราชญ์ขาน อย่างนี้
ปัญญาเชี่ยวชำนาญ สว่างยิ่ง รวิเฮย
มืดว่าโง่ป่นปี้ แม่นแม้นมิจฉา
๖๏ อีกบาฬีอัตถอ้าง ลักษณ์มาน สี่ฤๅ
เกิดสว่างไปอันธการ กลับร้าย
เกิดมืดคระไลสถาน สว่างกลับ ดีนา
เกิดสว่างมืดจรคล้าย เกิดร้ายดีตาม
๗๏ บรรดาธรรมแล้วท่าน เยิรยอ สว่างฮา
ตามโลกย์มืดพอมี ปโยชน์บ้าง
แต่ความสว่างเปนกอ เกิดชอบ กว่านา
สองเลศเปนคู่สร้าง แก่ก้อนโลกีย์
๘๏ มีสันดานมั่นตั้ง มูลภา สิตนา
ฟัง, คิด, เขียน, ปุจฉา เฉกแก้ว
สว่างมืดชั่วดีหา ผกอบชอบ ได้แน
เออ ! เอ่ยแปดบทแล้ว กว่านี้จักเฝือ

พระยาศรีวรวงษ์ (ม. ว. จิตร)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ