โคลงศัพท์ฝืดคล่อง

๑๏ จักคิดลิขิตข้อ คำขยาย
ฝืดคล่องสองศัพท์ผาย โอษฐ์พร้อง
ผิวผิดจากที่หมาย เชอญติ เทอญพ่อ
อย่ากริ่งว่าจักข้อง พจน์นี้สัจจัง
๒๏ คล่องฝืดสองศัพท์อ้าง โดยพิศ ดูนอ
ฝืดสิ่งที่อัดชิด เลื่อนได้
ถ้าถอยออกอีกนิด เรียกว่า คล่องนา
ดุจเครื่องกลจักรใช้ เช่นนี้นามเฉลย
๓๏ นัยหนึ่งจักเปรียบด้วย สัดจอง
ฉุดลากโดยลำคลอง ที่ตื้น
มีสวะกับเลนสอง อย่างคละ กันนา
ลากฝืดเรียกเปนพื้น ดั่งนี้อย่าฉงน
๔๏ นาวีที่คล่องใช้ ไปมา
ขึ้นล่องตามมรรคา คดเคี้ยว
เรือใหญ่นั้นไป่สา มารถหลีก ลัดเฮย
เรือเล็กลัดหลีกเลี้ยว คล่องได้โดยถวิล
๕๏ หนึ่งผู้ประกอบด้วย การพา นิชเอย
ทรัพย์จ่ายสิ่งของหา ง่ายได้
ขายดีนับเปนสา เหตุเรียก คล่องนา
ยามขัดขายยากไซ้ ฝืดนี้นามเสนอ
๖๏ หนึ่งท่านที่กอบเกื้อ ในกิจ
คราวคล่องมุลนายชิด ชอบใช้
ลาภยศก็สมจิตร ดั่งเจต นาพ่อ
คราวฝืดสิกลับไร้ ลาภสิ้นยศสูญ
๗๏ ดุจสัตว์มีเกิดแล้ว มีตาย
มีคล่องมีฝืดหมาย เฉกนี้
ทุกข์ศุขดั่งเครื่องฉาย เห็นอยู่ เสมอนา
เปนอนิจลักษณ์ชี้ ช่องให้ควรเห็น
๘๏ อัฐบทกำหนดข้อ อักขรา
เร็วเร่งรีบเรียงมา มอบให้
ท่านกัมมะสัมปา ทิกส่ง พิมพ์พ่อ
ใดพลาดปราชญ์จุ่งได้ โปรดบ้างทางทัณฑ์

พระยาอภัยพลภักดิ ( ม. ล. อุกฤษฐ) เมื่อยังเปนจมื่นสุรฤทธิพฤฒิไกร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ