Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

โคลงศัพท์รุงรังเรียบร้อย

๑๏ จักจำแนกแจกข้อ รุงรัง
เปนคู่เรียบร้อยสัง เขปไว้
ผิดพลาดปราชญ์บุนนัง บุนนะ บ้างนอ
แม้ว่าสิ้นชีพไร้ พจน์นี้นานสูญ
๒๏ รุงรังมูลรากรู้ ราวความ
เช่นกล่าววาจาตาม ปากเพ้อ
รุงรังรกหูขาม เข็ดเบื่อ โสตรแฮ
ไป่เรียบร้อยฟังเก้อ พวกพ้องรังกล
๓๏ กังวลความห่วงข้อง วิตก
สุดที่จะชูยก หยิบขว้าง
รุงรังอยู่ในอก อึดอัด ใจเอย
ถ้าตัตรุงรังร้าง เรียบร้อยนฤไภย
๔๏ กังขาไป่สุดสิ้น ประสงค์ ทั่วเฮย
จัดว่ารุงรังตรง ที่ตั้ง
เรียบร้อยกล่าวคือปลง จิตรจาก บาปนา
ภายนอกภายในทั้ง เนื่องน้อมกุศล
๕๏ เปนต้นมีทรัพย์ใช้ มากมูล
หนี้รกรุงรังภูล เพิ่มซ้อน
เปนเหตุก่อให้สูญ ทรัพย์เสื่อม
นับว่ารุงรังร้อน เรียบร้อยแรมหาย
๖๏ ของหลายมียิ่งล้น รกรุง รังพ่อ
ของมากรุงรังปรุง เรียบร้อย
ของล้ำส่ำสมนุง เหนอะหนะ
ของจะบกพร่องน้อย เพราะเอื้ออนิจจัง
๗๏ ความรุงรังตริรู้ เดียวดวง แดเอย
คิดมากของทั้งปวง เปล่าแท้
เรียบร้อยใช่ใครหวง กันเรียบ ร้อยฤๅ
หากจิตรเรานั่นแล้ เร่งให้หักไป
๘๏ รุงรังใจหลากล้น เหลือหลาย
สรรพสิ่งบรรยาย ขัดข้อง
เกิดแต่ทุกข์ในกาย ฤๅอื่น ก็ดี
ผิไป่เรียบร้อยต้อง รกเรื้อรุงรัง
๙๏ รุงรังพัศดุทั้ง รุงรัง ใจนอ
เปนส่วนปัญญาบัง คับใช้
เรียบร้อยพัศดุยัง จิตรเรียบ ร้อยฤา
คือสติบังคับให้ เรียบร้อยราวความ
๑๐๏ นามชาตินรเรียบร้ย ปัตยุบัน นิไสยนา
ภพน่าไป่แปรผัน ตกต้อย
รุงรังภพนี้พัน พัวภพ น่าเนอ
ฤาจะขาดรุงรังร้อย ภพพ้องรุงรัง
๑๑๏ หลวงกำจัดอีกสร้อย ไพรินทร์
บารเมศจอมสยามินทร์ เกษกั้ง
สนองพระเดชพระคุณถวิล ต่อราช กิจนา
โคลงบทรุงรังทั้ง เรียบร้อยเรียงถวาย

พระยาพิไชยรณรงค์สงคราม (ดิศ)

เมื่อยังเปนหลวงกำจัดไพรินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ