โคลงศัพท์ลึกตื้น

ลึกตื้นตัดแต่งไว้ ตามควร
ยิ่งคิดยิ่งขัดชวน ชอบตื้น
เรื้อเลิกละสอบสวน ทางสิ่ง นี้นา
ปราชญ์อ่านเห็นอ่อนชื้น ช่วยเว้นเอนดู
ของคู่ลึกตื้นบ่ง บังคับ
ลึกดิ่งแต่ปากนับ มากนั้น
ตื้นดิ่งปากเหมือนกับ บาทก่อน
แต่ว่านับน้อยชั้น ชื่อตื้นตามเห็น
เปนความตื้นลึกนี้ มากหลาย
จักคัดข้ออธิบาย บอกแก้
พอควรกับความหมาย อ่านเล่น
ซึมทราบทุกท่านแท้ มากช้าพาตัน
ปัญญาสรรพสิ่งสิ้น วิชา
ลึกรอบรู้คิดหา ชอบได้
ตื้นติดกิจใดพา โทษส่ง ตนเฮย
ยศศักดิ์ทรัพย์ศุขไซ้ เสื่อมตื้นตามผลาญ
จานลึกลูกไม้มาก จัดงาม
แม้ว่าน้อยดูทราม เสื่อมด้อย
จานตื้นบ่ต้องหาม หาบเหนื่อย นักนา
เบาทรัพย์เบาแรงน้อย ตระหนี่ตื้นงามตา
เจรจาลึกอ้อมอวด ความอรรถ
ดีเมื่อปราชญ์แนะนัด พูดโต้
การเร็วกลับกลายจขัด ข้อเงื่อง งงพ่อ
ตื้นตัดความเอ้โอ้ อาจได้การดี
ภูมที่ลึกเช่นก้น กระทะ
ผิดแบบบ่ควรจะ ชอบใช้
บ่อน้ำอีกชื่อสระ ชนเสพย์ สรงแฮ
ควรลึกตื้นพลันให้ ขอดแห้งขุ่นเหม็น
เห็นแท้ลึกตื้นคู่ แข่งขัน
ดีโทษกลับข้ามกัน ดุจพร้อง
สุดแต่จักชอบหัน เหตุลึก ตื้นฤา
กล่าวมากมักไม่ต้อง จิตรผู้ดูเฝือ
เชื่อได้พูดได้ทั่ว ทุกตน
ตื้นลึกดีมีผล เผ็ดร้อน
ไม่หมั่นประพฤติขวน ขวายเล่า เรียนแฮ
ตื้นลึกเช่นน้ำก้อน ถูกร้อนละลายสูญ
๑๐ ทูลถวายรายชื่ออ้าง อลังการ
เชลงพจน์เพื่อเปนงาน กอบเกื้อ
หอสมุดวชิรญาณ โดยเยี่ยง ยาวเอย
ตามจิตรคิดขัดเรื้อ สิบถ้วนมวญโคลง

พระองค์เจ้าอลังกา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ