โคลงศัพท์คู่คี่

๑๏ คู่คี่ที่ผู้ช่วย บรรณา รักษ์เนอ
แสดงย่อพอปัญญา อย่างรู้
เต็มคัดจัดอัตรา ควรกล่าว
มากเบื่อเฝือโสตรผู้ สดับข้อคำแถลง
๒๏ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้า การหมาย คี่นอ
สองสี่หกแปดหลาย คู่ได้
เฉกชนคะเนทาย สนเท่ห์ อยู่เฮย
มักว่าคู่คี่ใช้ เช่นนี้มีชุม
๓๏ คี่คู่หมู่เล่นเบี้ย โบกบาด ทอดเฮย
สองฝ่ายหมายถูกคาด ผิดแพ้
สิ่งสรรพพะนันมาด กมลมุ่ง เมอลฮา
รบศึกคลอดบุตรแก้ กิจถ้อยคดีความ
๔๏ เปนคี่จำต้องคู่ อาไศรย กันเฮย
ส่วนคี่คู่ฉันใด ดุจนั้น
เหมือนดินที่กลมไฟ อาทิตย์ จันทร์แฮ
นามรูปไขยไวยคั้น เท็จแท้บาปบุญ
๕๏ คู่เอกอรหัตทั้ง มรรคผล
สองอนาคาปน เปลี่ยนสร้าง
คู่สามสกิทาดล โสดะ บันฮา
สี่คู่แปดคนอ้าง อื่นนั้นไหนเสมอ
๖๏ คี่เดียวเดี่ยวเด็ดพร้อม คือพระ พุทธฮา
ขาดคู่จากเทวะ ทัตกี้
ทุกชาติเที่ยวตามประ จญจวบ
ได้ตรัสรู้ธรรมลี้ โลกย์แล้วคระไลสูญ

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวท) เมื่อยังเปนพระยาราชรานุกูล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ