โคลงศัพท์หยาบลเอียด

๑๏ คำหยาบลเอียดทั้ง โทพิธ
จักเริ่มรำพรรณคิด คู่ไว้
ผิว่าบทกลอนผิด แบบพากย์ บ้างนา
โปรดผ่อนอไภยให้ แก่ข้อยคนเขลา
๒๏ การหยาบอย่างยิ่งนั้น โดยใจ รักเอย
มักง่ายแซกสิงใน จิตรด้วย
เกียจคร้านชักเหลวไหล เลยหยาบ ใหญ่นา
สองสิ่งเมียนตราบม้วย หยาบยั้งอยู่เสมอ
๒๏ ทำการลเอียดได้ โดยสติ
อีกพิจารณควรตริ ตรึกค้น
ยังประกอบพิริ ยะภาพ ด้วยนา
จึ่งจักสำเร็จพ้น หยาบด้วยฉลาดเฉลียว
๔๏ เกิดการหยามหยาบนี้ ในกา ยาเฮย
คือประพฤติกิริยา อย่างใช้
ไม่เรียบไม่ร้อยทา รุณโทษ ถึงแฮ
ดุจพวกพาลหัวไม้ มักเข้าคุกขัง
๕๏ หัดถกรรมการช่างแก้ จักรภัณฑ์
นับเนื่องลเอียดอัน หนึ่งได้
ฝีมืออย่างเอกขยัน ยิ่งช่าง อื่นเอย
ยลลเอียดอาจชูให้ ยศทั้งลาภผล
๖๏ ของหยาบมักว่าแม้น มูลระมาด
คนหยาบมักเปรียบทาษ หยาบแท้
พาลหยาบจิตรร้ายกาจ กายปาก หยาบเฮย
ยากที่ใครจักแก้ เกี่ยงให้หยาบหาย
๗๏ ของลเอียดเปรียบแม้น มารุต
ลเอียดอย่างที่สุด สิ่งนี้
ผู้ดีอุดมมนุษย์ ในโลกย์ นี้ฤๅ
สุขุมาลขัตติยชี้ เช่นเชื้อจอมไผท
๘๏ ผ้าเล็กใหญ่เนื้อหยาบ ยังดี
คนมักพอใจมี มากใช้
เปนต้นยี่โป้สี ไคเหงื่อ ได้นา
คนหยาบทำตนให้ ต่ำเตี้ยเสียโฉม
๙๏ ปัญญาลเอียดล้น เหลือวิเศษ
อาจจะตัดกิเลศ หลุดได้
ปัญญาส่องเห็นเหตุ แห่งศุข ทุกข์นา
ลเอียดอื่นบอาจให้ หากแจ้งนฤพาน
๑๐๏ ยังหยาบอย่างหนึ่งแท้ พาที ท่านเอย
ฟังแสบโสตินทรีย์ เสียดท้อง
หญิงชายไพร่ผู้ดี ไป่ชอบ ยินพ่อ
ผิว่าคำเพราะพร้อง สดับแล้วหวานหู

พระยาโอวาทกรกิจ (แก่น) เมื่อยังเปนขุนโอกาทวรกิจ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ