โคลงศัพท์คมดื้อ

๑๏ คำคมคำดื้อคู่ แข่งกัน ข้ามเฮย
คมศัพท์คือสิ่งพลัน ง่ายใช้
ศัพท์ดื้อก็คือสรรพ์ สิ่งยาก ใช้เนอ
เทียบศัพท์สองนี้ไว้ หน่อยให้เห็นจริง
๒๏ สองสิ่งมีดดาพใช้ ง่ายดาย ดีแฮ
มุ่งลับคิดหมายคม เสาะซื้อ
ดาพดื้อเบื่อแทบตาย ตัดยาก นาพ่อ
ชอบดาพคมชังดื้อ ดั่งนี้ทุกคน
๓๏ ถึงชนเช่นเรียกร้อง ว่าคม ก็ดี
ไหวพริบคล่องคารม เรื่องรู้
จักใช้สิ่งใดสม ใจง่าย นักนา
ใช้เฉกชนดื้ออู้ อุดช้ายากเหลือ
เมื่อเทียบถึงที่ใช้ ต่างวิธี กันแฮ
คมง่ายใช่แต่ดี ดุจอ้าง
ดื้อยากก็ย่อมมี ดีอยู่ แลนา
ผิฝ่ายคมชั่วข้าง ฝ่ายดื้อคงดี
๕๏ มากมีสิ่งซึ่งใช้ เชิญคิด เทอญพ่อ
เฉกมีดคมดื้อผิด แผกแท้
มีดโกนเหล็กคมชนิด มีดหมาก ก็ดี
เมื่อจักเจียนหมากแม้ หมดดื้อดีใจ
๖๏ แม้ใช้คมมีดนั้น ตัดกระดาษ
คมจัดมักจักพลาด สักมื้อ
หนังสืออักษรขาด เฉฉีก เสียเฮย
มีดกระดาษจึ่งใช้ดื้อ ดุจได้ดื่นเห็น
๗๏ เปนคนเฉลียวฉลาดทั้ง ปัญญา คมฤๅ
เปนบ่าวนายบ่ระอา โอษฐพร้อง
เปนนายบ่าวก็ผา ศุกยิ่ง ใหญ่แฮ
เปนเพราะไป่ขัดข้อง เฉกดื้อเซอะทราม
๘๏ ยามคนคมกลับข้าม คิดคน คดแล
เฉลียวฉลาดแหลมเล่ห์กล เกลื่อนชู้
ผิใครรักระเลิงปน เปนป่น ปี้แฮ
คนคดถึงคมสู้ เซอะดื้อได้ไฉน
๙๏ จำใจจำด่วนดื้อ หยุดความ ทีเนอ
ภาณุรังษีนาม นึกด้น
ปัญญาบ่คมตาม เชิญติ เทอญพ่อ
รวมนับแปดโคลงค้น เขี่ยคุ้ยเหลือเข็ญ

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ