อกฺโกเธน ชิเน โกธํ

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ ชำนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ
อสาธุํ สาธุนา ชิเน ชำนะความชั่วด้วยความดี
ชิเน กทริยํ ทาเนน ชำนะความตระหนี่ด้วยการให้
สจฺเจนาลิกวาทินํ ชำนะความเหลวไหลด้วยความเป็นหลักฐาน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ