สถาปัตยกรรม

วิญญาณดึกดำบรรพ์อันประดิษฐาน อยู่ในการก่อสร้างอย่างผ่าเผย
ซึ่งเปล่งเสียงเสนาะใจกระไรเลย ที่เฉลยภาพสวยด้วยลิ้นทอง
ย่อมกระทบดวงจิตต์สนิทเสน่ห์ ประหนึ่งเล่ห์รัดรึงตราตรึงสนอง
ฉะนั้นรูปสล้างหลัวทั่วถิ่นท้อง เหมือนหงส์ล่องลอยวนชลธี
ฉะนั้นการเคลื่อนไหวในทิศทาง ณ ท่ามกลางจราจรค่อนบัดสี
เมื่ออิ่มเอิบด้วยความงามฉะนี้ ถนนกลายเป็นที่ปลุกเสกแล้ว
นครเป็นปูชนียสถาน อุทิศเพื่อสุขศานติผ่องแผ้ว
ทางเคารพกิจเลิศเพริศแพรว ทั้งในแนวความคิดและกิจการ

เวอร์ดสเวอร์ก

อันว่าสถาปัตยกรรม เป็นศิลปเลิศล้ำกว่าทั้งหลาย
จิตต์การงานปั้นแม้พรรณราย ก็ไม่วายเซาซูบเป็นรูปเทียม
จะใช้แผ่นผ้าใบหรือใช้หิน ก็จำลองทั้งสิ้นน่าอายเหนียม
เป็นแต่ผิดภายนอกบอกว่าเตี๊ยม ถึงยอดเยี่ยมยังไม่ใช่ตัวจริง
สถาปัตยกรรมตัวลำพัง ไม่ทำดังดูเหมือนกับเป็นสิ่ง
ซึ่งตัวหาเป็นไม่ไพล่แอบอิง จึงเยี่ยมยิ่งกว่าชิ้นศิลปเทียม

ลองเฟลโลว

สถาปัตยกรรมล้ำศิลป ทุกคนจะเรียนรู้ดูเล่ห์เหลี่ยม
เพราะทุกคนเกี่ยวข้องต้องตระเตรียม ตามธรรมเนียมฆราวาสชาติมนุษย์
สรรพสถาปัตยกรรมที่ทำดี สำแดงชีวิตชาติสามารถสุด
ประกอบแคแร็กเตอร์เผยอวุฒิ กำเนิดดุจปราร์ถนาว่าเงื่อนงาม

รัสคิน

สถาปัตยกรรมนั้นทำบ้าน วิศวกรรมทำงานชาญสนาม
เป็นงานเมืองเลื่องชื่อระบือนาม เปรียบความว่าส่วนกับจำนวนเต็ม
ส่วนดีเป็นศรีแก่จำนวน จำนวนเลิศเกิดส่วนชวนแข็งเข้ม
เมืองงามงามสถานบ้านเมืองเปรม ชนกเสมสุขค้าอนามัย
ศิลปทั้งคู่ผู้ต้นเหตุ ให้ป่าเป็นประเทศเขตต์สุกใส
บ้านเมืองป่าคนพาเป็นป่าไป ได้ชมัยศิลปจึงจะเจริญ

๖ ตุล. ๘๑

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ