ชาติ ศาสนา

ตั้งแต่ก่อนร่อนชะไรเมืองไทยนี้ ชาติได้มีศาสนาน่าเลื่อมใส
มีกษัตริย์ปิ่นรัฐเฉกฉัตรชัย รวมเป็นไตรยางศ์เลิศประเสริฐรัฐ
รัฐแบบใหม่เกิดไม่มีศาสนา เลิกวัดวาอารามตามหาญหัก
แบบโซเวียตเกลียดศาสนานัก หาว่าชักให้โง่โมห์เมาไป
สวรรค์หลอกบอกว่าอย่ามาแข่ง สวรรค์แท้ที่แต่งขึ้นใหม่ใหม่
พระต้องเลิกวัดต้องริบหยิบไปใช้ ทำประโยชน์ทันสมัยให้ควรกัน
ซุนยัดเซ็นเห็นดีทีแรกแรก ศาลเจ้าแจกเป็นโรงเรียนอ่านเขียนลั่น
เลิกไหว้เจ้าตรุษจีนสิ้นทั้งนั้น แต่ไม่ทันไรกลับเข้าบรรพเดิม
จอมบงการท่านจำทำตรงข้าม ใช้วัดวาอารามเครื่องส่งเสริม
แต่ต้องเข้าระบอบกรอบตัดเติม จึงริเริ่มตรัสรู้กู้คัมภีร์
ศาสนาฮิตเลอร์เผยอชาติ เป็นแรงใหญ่ใช้วาดชาติวิถี
ศาสนาประจำชาติชาติต้องมี เป็นดังนี้แน่แล้วแนวบงการ
อันมีกับไม่มีนี้ข้างไหน ดีกว่ากันฉันใดเชิญไขขาน
มีมากน้อยพลอยให้ได้วิจารณ์ เพื่อเป็นการก้าวหน้าพาครรไล
อังกฤษเกิดมี “เชิช ออฟ อิงแลนด์” ใช้กบแผน “เห็นงามตามใจ” ได้
ญี่ปุ่นมีชินโตโก้พอใช้ ปล่อยเห็นงามตามใจด้วยเหมือนกัน
จึงมีพุทธศาสนามหายาน เข้าแผ่ซ่านราวกะจะแข่งขัน
กับชินโตโบราณสาสน์สำคัญ เลยรวมปั้นคัลเช่อร์เปรอประจำ
ไทยรัฐมีกษัตริย์อุบาสก สืบสาวกพุทธองค์ทรงเรียนร่ำ
เป็นศาสนูปถัมภกดิลกล้ำ พระเดชค้ำชูชาติศาสนาพุทธ
เมื่ออินเดียได้สารริกธาตุ เขาถวายภูวนาถศาสนบุตร
เพื่อแจกแก่บ้านเมืองเมลืองวุฒิ บริสุทธิ์พุทธศาสน์ทายาทพระ
ผู้แทนทางอาทิตย์อุทัยประเทศ ในขอบเขตต์เป็นพุทธมามกะ
ประธานมียศเจ้าเจ้าคณะ มารับพระราชทานเป็นงานบุญ
พระจอมไทยเกรียงไกรปรากฏหล้า ทรงรับศาสนทูตพิสุทธิสุนทร์
หลายประเทศเขตต์ขานตระการคุณ เฝ้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าจอมธรรม
ท้าวแบ่งงามตามส่วนโดยควรให้ ไทยรัฐได้เอกสิทธิ์เป็นมิตรมั่น
ขึ้นชื่อชาติกับศาสนานั้น เป็นคู่มั่นพิสวาสดิ์ไม่คลาศคลา
ทำหน้าที่โทนพราหมณ์งดงามดี แล้วภูมีอุปถัมภ์ศาสนา
มะหะหมัดจัดเสื้อครุยคทา แต่งตั้งหน้าที่อิหม่ามอิสลามนั้น
ศาสนาคริสตังหยั่งรากได้ เพราะ ‘เห็นงามตามใจ’ ไม่เดียดฉันท์
ความเลื่อมใสนี้ไทยไม่เกียดกัน มิใช่เพียงปัจจุบันแม้ ‘ครั้งกรุง’
ไทยรัฐนี้มีชาติศาสนา ชาติคือไทยในน่าจะนึกยุ่ง
ไม่ใช่จีนไม่ใช่แขกจำแนกนุง ศาสนาก็มุ่งเฉพาะพุทธ
แต่อื่นใดมิใช่ปฏิเสธ ดังมีเหตุแถลงให้ไม่สิ้นสุด
ไม่เลิกชาติศาสนาพาเสื่อมทรุด คำคู่นี้ควรยุติอยู่อย่างนี้

๒๙ สิงห์. ๘๑

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ