ลำนำเถา

๑.สำหรับเด็ก
แฟร์เพล

โปรดหัดให้ฉันรู้จัก รักษากติกาการเล่น
เพื่อฉันจัดได้ไม่เป็น คนเห็นแก่ตัวชั่วช้า
อนึ่งหัดให้ฉันพ้นจาก อยากได้ดาวเดือนเหมือนบ้า
หรือเฝ้าแต่บีบน้ำตา ร้องหาลูกปิ๊บแตกแล้ว
อนึงรักกับหลงต่างกัน ให้ฉันแยกได้คล่องแคล่ว
รักคือแสงสว่างพรายแพรว หลงแล้วมืดมนอนธการ
ให้ฉันเปี่ยมด้วยความรัก หักห้ามความหลงเห่อร่าน
ถ้าฉันจักต้องทรมาน ให้ฉันชื่นบานอดทน
นิดชมหน่อยมชมสมเป็น บ้ายอบ่เห็นเป็นผล
ผิดกับสรรเสริญคุณคน โปรดฝนฝึกฉันช่ำชอง
อนึ่งโปรดหัดให้ฉันเชี่ยว ในเชิงชิงชัยทั้งผอง
แต่ครั้นถึงคราวฉันต้อง พ่ายแพ้ให้ฉันแพ้เป็น

๒.สำหรับหนุ่มสาว
สรรพคุณทั้งห้า

ความเจริญจักเกิดแก่ผู้ใด เพราะอาศัยสรรพคุณห้าอย่าง
คือหนึ่งหลักสองฉลาดสามแหวกทาง สี่อดทนห้าพลางฉวยโชคดล
ผู้สามารถแต่ขาดความแหวกว่าย เหมือนปืนขาดกระสุนหมายไม่เป็นผล
ผู้ฉลาดขาดหลักชักเวียนวน ผู้อดทนทิ้งโชคยิ่งโรคร้าย
โชคนี้หรือคือพระเจ้าเฝ้าจะช่วย แต่ผู้ช่วยตนเองเร่งขวนขวาย
ไม่ช่วยตนเหมือนคนมือตีนตาย จะมัวหมายโชคช่วยก็ป่วยการ
สรรพคุณห้าอย่างที่อ้างนี้ แม้เหมาะมีครบส่วนเป็นแก่นสาร
ถึงพร่องบ้างตั้งบ่มอบรมนาน กอบการงานก็คงลือขึ้นชื่อเอง

๓.สำหรับผู้ใหญ่
พระผู้เป็นเจ้าคือเงิน

มั่งมีศรีสุขขึ้น สวรรคตา เห็นฤๅ
สะพรั่งมิตรบริวารมา แวดล้อม
อ้อ เงินซื้อแก้วสา- รพัตรนึก เจียวนี่
สถิตแทบกองทองพร้อม พรั่งผู้บูชา
โมหาคติทั้ง หลายได้
จะยิ่งกว่านี้ไป ห่อนได้
เงินคือเครื่องหนักใจ ต่างหาก
เงินเพิ่มภาระให้ มากน้อยใครเถียง
เงินทาษเลี้ยงอิ่มแล้ว นายสบาย ชอบแล
เราทาษเงินเป็นนาย ผิดเน้อ
เศรษฐีตระหนี่หลาย ตำรับ ติแล
ทองห่อผ้าขี้ริ้วเก้อ กิจนี้ใครชม
คนถมไปที่ใช้ เงินหา เป็นไม่
บ้างสละสุขรักษา ทรัพย์ไว้
บ้างเสวยทุกข์เวทนา ยามจ่าย เงินแล
เงินประโยชน์ที่ใช้ เที่ยงแท้แลนา
มหาเศรษฐีชื่ออ้าง รอคคิเฟล เลอร์นอ
ใช้ทรัพย์ช่วยโลกเป็น ประโยชน์แท้
แต่ผู้จ่ายผิดเห็น จะมาก กว่ามาก
รัฐจึ่งเก็บภาษีแก้ ช่วยข้างคนจน
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ