กรรม

(โครงดั้นบาทกุญชร)

เสียกรุงยุ่งใหญ่ต้อง บ้านแตก สาแหรกขาด
ทรัพย์หอบครอบครัวตาม ขับต้อน
เป็นชะเลยลูกหลานแบก บุกป่า พาไป[๑]
ร้อนราษฎร์ราษฎร์เร้นซ้อน สยดสยอง
เผากรุงทุ่งท่าทิ้ง เทครัว
เสียศักดิ์เสียทรัพย์สนอง เลือดเนื้อ
เสียตำรับตำรามัว หาใหม่
เสียไป่เสียสิ้นเชื้อ ชาติไทย
ขุนหลวงตากไต่เต้า ตามตี แตกเอย
ข้าศึกต้องปราชัย พ่ายแพ้
คืนอิสสรภาพที ไทยรัฐ
ไทยยศเกี่ยงกู้แท้ ท่านเทียว
วิปัสสนาพาวิบัติได้ ดังฤๅ
พระจริตวิปริตเจียว จึ่งได้
สำคัญพระองค์คือ ผู้สำเร็จ
อลหม่านเมืองบ้านให้ ระส่ำระสาย[๒]
โทษมหันต์พลันเผล็ดพร้อม คุณอนันต์ นั้นฤๅ
ฤๅ “หัตถ์วาดบาทกลาย ลบล้าง”
บุญบาปท่านแบ่งสรร ปันส่วน[๓] ไว้นอ
เมืองพระสู้กู้สร้าง สาปไฉน
กระบวนกรรมทำง่วนทั้ง หลับหลับก็มี
รับผิดชอบเพียงไร เล่าเน้อ
หลับกับคลั่งใครนับ ว่าผิด แผกบ้าง
คนคลั่งทำทั้งเพ้อ ผิดหรือ
ทำดีมีสิทธิ์ให้ ได้ดี
ทำชั่วผลชั่วกะพือ ชั่วให้
กรรมผองจึ่งต้องมี รับผิด ชอบเชียว
ปราศสติสิเว้นไว้ ไป่ถือ
ผลกรรมสัมฤทธิ์ให้ เห็นชัด
เลือกรับผิดชอบฤๅ หลีกลี้[๔]
เอาข้างยกเว้นกวัด แกว่งอยู่นะท่าน
เยี่ยงอย่างเอกอ้างนี้ น่าเห็น

ตุล. ๗๓


[๑] ......พาไป สงครามสมัยโบราณ เมื่อตีเมืองแตกแล้ว ผู้ชนะย่อมเก็บริบทรัพย์สมบัติที่มีค่า และกวาดต้อนครอบครัวไปเป็นชะเลยด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นบำเหน็จแห่งสงคราม กับเพื่อตัดกำลังศึกมิให้ฮือขึ้นด้วย มรรยาทที่ไม่รังแกพลเรือนไม่ถือเอาทรัพย์สมบัติของบุทคล และปรับฝ่ายปราชัยให้ใช้เงินตามสัญญาแก่ฝ่ายมีชัย เป็นวิธีใหม่เกิดขึ้นกับอารยธรรมใหม่

[๒] ......ระส่ำระสาย ทรงบังคับให้ภิกษุถวายบังคม เพราะสำคัญพระองค์ว่าทรงบรรลุธรรมวิเศษเป็นอริยบุทคลแล้ว ใครขัดขืนก็ลงพระราชอาชญา การประหารชีวิตคนไม่มีความผิด เป็นเหตุให้ระส่ำระสายใหญ่โต

[๓] ......ส่วน บุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป ไม่ใช่หักล้างกันได้ การตีงูให้กากินตามภาสิต ถ้ากากินจริง ผู้ดีก็จะต้องได้บุญเพราะกา และได้บาปเพราะงูเป็นแน่แท้

[๔] ......หลีกลี้ เลือกเชื่ออย่างคนปรกติทำ ก็ต้องรับผิดชอบ คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ต่อเลือกเชื่ออย่างคนวิกลจริตทำจึงจะไม่ต้องรับผิดชอบ อย่างที่ศาลตัดสินให้ส่งคนบ้าผู้ทำผิดไปเข้าโรงพยาบาลแทนเข้าคุก

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ