มนุษย์หนอ

สัตว์ใหญ่ไล่สัตว์น้อย คอยกิน
เว้นแต่พวกตรึบตรึน ตรึบอ้วน
กับเหล่าสัตว์เลี้ยงศิล ปมนุษย์ ฉุดมา
แม้กระนั้นมันล้วน หลาบล้ำกำลัง
มนุษย์บังเกิดขึ้นด้วย วิวัฒน์
ลอยเด่นเป็นยอดสัตว์ ประเสริฐแท้
ผิดชอบชั่วดีชัด เชิงหยั่ง รู้แล
สมองมากมันพลันแก้ กิเลสกั้งคลังวิชา
มีอารมณ์รู้เหตุ รู้ผล
รู้สภาพแต่งสภาพจน จับใช้
เป็นโจกโลกแล้วขวน ขวายแต่ง โลกแล
มนุษย์แข่งพระเจ้าได้ มากแล้วจริงหรือ
นี้คือคติข้อย เพียรขาน
ทางโลกดีแล้ววาน กอบกู้
เสกสร้างโลกศรีอารย์ ต่อต่อ ไปเทอญ
แต่ส่วนทางธรรมสู้ พระเจ้าไหวไฉน
ยิ่งไคลยิ่งใกล้เขตต์ คำฉิน
ว่า “สัตว์ใหญ่ย่อมกิน สัตว์น้อย”
กำลังแหละตัดสิน ผิดถูก
นี้สิทำให้ข้อย คิดแล้วลังเล
ว่าเอมนุษย์นี้ มิเสียแรง
ทวีค่าฝ่าเข้มแข็ง คืบหน้า
จะดูแง่ใดแสดง ลอยเด่น
ทิ้งสัตว์โลกให้ล้า หลุดแพ้แลไกล
เพ่งไหนเห็นได้แต่ แง่เจริญ
เศรษฐกิจสิกขกิจเดิร เด่นด้าว
สังคมบ่มสรรเสริญ สมศักดิ์ มนุษย์นอ
เว้นแต่การเมืองก้าว กิเลสน้าวเข้าตน[๑]
ใบบุญไทยรัฐเรื้อง ลือชัย
พละตัดสินตราบใด ตราบนั้น
ไทยต้องอิทธิฤทธิ์ไกร เกรียงเดช
เป็นมหาอำนาจชั้น เชิดเชื้อชมพู[๒]
คุณูปการะเอื้อ กิจวัตร
โดยระบอบประชาธิปัตย์ ปกป้อง
สร้างชาติเพื่อชาติชัด ราษฎร์ชุบ ตัวเร็ว
งานเร่งเราล้วนต้อง ต่างจ้ำตามผลู
บูชาอานุภาพแก้ว สามประการ
โปรดเพิ่มพูนปริมาณ ไม่น้อย
สักสี่เท่าโดยกาล มิเนิ่น นานเกิน
สำมะโนครัวด้วย ด่างพร้อยเพลาพล

๑๒ ตุล. ๘๓


[๑] ......เข้าตน นี้ตรงข้ามกับคติบำเพ็ยตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ตนในนี้หมายเอาประเทศชาติ

[๒] ชมพู ชมพูทวีปคือทวีปของเรานี้

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ