ระดมพล

ชนะหรือตายตูพร้อง เพรียกหาว
ขณะจากบ้านเรือนราว ระอุไข้
ไว้ลายก่อนตายคราว สู้ศึก
ขานประเทศยามทวงให้ ทั่วหน้ามาสนอง
ประจำซองสดับซ่าน เสียงแตร กังวาน
คลื่นนิมิตสะกิดแด เด่นฟ้า
ไตรรงค์สล้างแล ลานสวาท
ตนใช่ของตนถ้า ชาติต้องการตัว
ขมุกขมัวมืดค่ำแม้น เมืองมรณ์
ในเครื่องแบบปืนนอน แนบข้าง
ตาหลับโลตตื่นวอน วานเงี่ย หน่อยเอย
เจตสิกขะยิกถามบ้าง พรุ่งนี้ใครตาย
ใจสบายหมายมอบแล้ว เรื่องชีวิต
พบพักตร์พ่อในนิมิต แม่นแล้ว
คำเตือนท่านยังติด หูอยู่
“สละชีพเพื่อชาติแคล้ว คลาศพ้นภัยสลาย”
เห็นสหายกายแผ่พื้น พสุธา
ยินปัจฉิมวาจา เพรียกพร้อง
“ป้องกันชาติศาสนา มหากษัตริย์”
แล้วธาตุทั้งสี่ต้อง ต่างเข้าคืนเดิม
ชัยเฉลิมเหิมฮึกไห้ โหยหา
ชีพถูกชัยแพงหา เพ่งมล้าง
ก็มิชาติปริเทวนา การแก่ เรียมฤๅ
ชัยเท่านั้นพลันสร้าง พลาดพลั้งยอมมรณ์
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ