คำขวัญ แนวหน้าทหาร กับ พ่อค้า

สงครามลามโลกให้ ใจหาย
เราห่วงหวงดินแดน คั่งค้าง
แต่ว่ามิได้วาย รักสงบ
ความชอบธรรมเข้าข้าง ฝ่ายเรา
คนไทยใจเด็ดด้วย ใจเดียว
ใครอย่าประมาทเหมา ว่าจ้อย
ยามหยิกหยิกเจ็บเจียว ใจปัก ประจักษ์จริง
ไม้มัดแน่นเนื้อน้อย เมื่อไร
วานนี้วันนี้ไม่ ใช่เหมือน กันแน่
ต่างยุคต่างคราวใคร ย่อมรู้
แผลช้ำร่ำปวดเตือน ตุบตุบ
ธรรมรักษาถ้วนผู้ เพ่งธรรม
สงครามใครหลีกพ้น หนไหน
โลกแคบแทบกระเทือนทำ ทั่วพื้น
รบไม่รบกระทบใคร ใครหมด
ต่างแต่มากน้อยสะอื้น อกตรม
สนามรบจบบกน้ำ คล่ำบรรยากาศ
ลูกเด็กเล็กแดงสม เศษม้วย
แม้ผู้อยู่ที่ห่างปัน ซีกโลก
ยังตกเดือดร้อนด้วย เศรษฐภัย
เศรษฐอาวุธวุ่นใช้ ในการสงคราม
ทั้งชาติอาจบัลลัย มุ่งมล้าง
ให้อดอยากอาหาร โหมกัก
เยี่ยงกักเครื่องใช้สร้าง ศาสตรา
เศรษฐสมัยใหญ่ยิ่งด้วย เศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจผลิตปัญหา ใหญ่กว้าง
สงครามไม่สงครามขาด เศรษฐธาตุ ได้ฤๅ
เศรษฐโลกฤๅไร้ร้าง เศรษฐภัย
อาวุธวางเรียบแล้ว ยังประลอง
รนกิจติดต่อไป ไป่ยั้ง
ทุกเมื่อเชื่อวันสนอง งานเศรษฐ สงคราม
จับกลุ่มคุมเข้าตั้ง ต่างแดน[๑]
เรารู้จักอยู่แล้ว แผนนัก เลงโต
บัดโลกริใช้แผน เช่นนั้น
เศรษฐกิจก็ประจักษ์ จับกลุ่ม
โลกเกิดแบ่งห้องกั้น กระนั้นหรือ
เราร่วมโลกเร่งรู้ ระวังระไว
“รักสงบเตรียมจบ” คือ คติตั้ง
ศิลปศรเศรษฐศักดิ์ไกร เกรียงเดช
เตรียมเพราะพ่อค้าทั้ง ทหาร
โรงเรียนพณิชย์ผู้ เพาะพา- ณิชพอ
หน้าที่สำคัญงาน เสกสร้าง
ทหารเอกแห่งมหา เสก สงคราม
บ่อเกิดเลิศล้ำสล้าง ศิษย์หลาย
ขอชัยไพโรจน์ล้ำ อำนวย
ขอศิษย์อาจารย์ผาย สมรรถแผ้ว
ขอประเทศร่ำรวย เร็วเถิด
ขออำนาจไตรแก้วแพร้ว เพริศงำ

๓๐ ตุล. ๘๓


[๑] ต่างแดน คือระเบียบใหม่ หรือวงไพบูลย์เป็นแดนๆ ไป

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ