สำเนาหนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

เรื่อง เขียนพระบท

วันที่ ๕ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

ขอเดชะ ฯ

ข้าพระพุทธเจ้าออกหนักใจ ด้วยการไปเที่ยวตามวัดหาแบบเขียนพระบท ไมใคร่จะได้สมประสงค์ จึงขอพระราชทานทราบกระแสรพระราชดำริห์ไว้ เผื่อสำหรับการขัดข้อง เหตุที่ขัดข้องนั้น คงจะมีสามอย่าง คือ

๑. ปางซึ่งต้องการไม่มีเขียนไว้แห่งหนึ่งแห่งใด ควรจะคิดผูกขึ้นใหม่ฤๅประการใด

๒. ปางซึ่งต้องการมีที่เขียนไว้ เว้นแต่ลเลิงไปข้าง ๆ มาก เข้ารูปกระดานไม่ได้ ควรจะคิดผูกใหม่ ฤๅจะเปลี่ยนรูปกระดาน ขวาง ๆ ไปตามแต่จะเข้ากับรูปที่มีตัวอย่างได้

๓. ปางซึ่งต้องการมีที่เขียนไว้ เว้นแต่เลวเตมที ควรจะให้ถ่ายทั้งเลว ๆ กระนั้น ฤๅว่าควรจะผูกเอาใหม่

กระบวรที่จะผูกใหม่นั้นก็จะทำได้สองอย่าง คือทำคำสั่งให้ช่างเขียนผูกเอาเอง แล้วแต่เขาจะแผลงฤทธิกันไปอย่างหนึ่ง ฤๅอีกอย่างหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าร่างแบบให้

จะควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ขอเดชะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ