สำเนาหนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

เรื่อง ส่งแบบพระบท นำเบอ ๑๑ แล ๑๖

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

ขอเดชะ ฯ

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายคำสั่งเรื่องพระบทมานี้อีก ๒ นำเบอ

นำเบอ ๑๑ เรื่องมัจชาฎดก ไม่มีที่เขียนที่ใดนอกจากในหอพระคันธารราษฎร์ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าเขียนเองเมื่อยังไม่ทันเปนดี ไม่ควรที่จะถ่าย ผูกขึ้นใหม่ดีกว่า แต่เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าไม่สำคัญถึงต้องร่างให้ ช่างสามัญคงทำพอดูได้โดยลำพัง จึงได้ทำแต่คำสั่งเท่านั้นรูปพระธาตุย่างกุ้งข้าพระพุทธเจ้ายืมพระที่วัดปรมัยมา ถ้าช่างถ่ายแล้ว ขอรับพระราชทานคืนไปส่งเจ้าของ

นำเบอ ๑๖ พระนาคาวโลกไม่พบตัวอย่างที่เขียนไว้แล้วมี จึงได้ผูกขึ้นใหม่ตามใจรักของข้าพระพุทธเจ้า ถ้าตรงไหนไม่ชอบพระราชหฤทัยก็แก้เสียใหม่ แต่ส่วนเรื่องเนมีย์ได้แบบที่วัดสุวรรณ มือครูทองอยู่งามอย่างยิ่ง เล่นกนกมากจิง ๆ ถ้าตกแก่ช่างที่ไม่สู้แขงละไม่ไหว ข้าพระพุทธเจ้าพยายามที่จะตัดแต่ตัดไม่ออกต้องเอาทั้งห้อง เพราะฉนั้นทำให้ภาพเล็กไปสักหน่อย

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายพระบทกรมหมื่นสรรพสาตร ซึ่งมาใหม่อีกสามแผ่นเข้าไว้ในคอเลกชั่นด้วย พระถวายเนตรขึ้นไปยืนอยู่บนรัตนบัลลังก์นั้นเจ็บปวดดี

พระบทซึ่งใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาททรงส้างครั้งนี้ คงจะเปนอย่างดีที่สุด ไม่ใช่พระบทต้น สมควรที่จะคิดกำชับกำชาการรักษาให้เปนไปดี ให้ของอยู่ได้ดูนาน ๆ สักหน่อย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ขอเดชะ

  1. ต่อมาได้เฉลิมพระยศเปนกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ต้นราชสกุล ทองแถม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ