เรื่องส้างพระบทหลวง

บันทึก

(พระราชหัตถเลขา)

๑ วัดเขมา

ช่องบน พระเวลาได้ตรัสรู้ อยู่ในดวงไม้ พระศรีมหาโพธิ
ช่องล่าง ตะปุสะ ๑ ถะลิกะ ๑ พ่อค้าเกวียนถวายสตูก้อน สตูผง พระพุทธเจ้าลูบพระเศียร ประทานพระเกษ แก่พานิชทั้งสอง

ทางนิทานวัดเขมา

๒ วัดหนองแขม

ช่องบน พระนาคปรก
ช่องล่าง พระเวศสันดรเรียก พระกรรหาชาลีขึ้นจากสระ

เกี่ยวแก่หนอง

๓ วัดโชติทายการาม

ช่องบน พระพุทธเจ้าทำยมกปาฏิหาร
ช่องล่าง พระมโหสถตอนธรรมยุทธ

ทางข้างสว่าง

๔ วัดเพลง

ช่องบน พระพุทธเจ้าเรียกเอหิภิกขุ พระปัญจวัคคีย์
ช่องล่าง พระพรหมนารอท

ไปพบเขาบวชนาค

๕ วัดประดู่

ช่องบน พระพุทธเจ้าในวาริชชาฎก คือพระคันธารราษฎร์ยืนขอฝน
ช่องล่าง พระอนนทสวดรัตนสูตรทำน้ำมนต์ รงับโรค มนุศยที่เกิดด้วยทุภิคภัยในเมืองไพสาลี

๖ วัดดาวดึงษ

ช่องบน พระจุฬามณีเจดีย์
ช่องล่าง พระพุทธเจ้าเทศนาสตปกรณาภิธรรม ณ ดาวดึงษพิภพ

ตามชื่อวัด

๗ วัดป่าแป้น

ช่องบน พระป่าเลไล
ช่องล่าง พระวิฑูร

ตามชื่อวัด

๘ อุตมิงคาวาส

ช่องบน พระห้ามสมุท
ช่องล่าง มหาชนกเรือแตก ใกล้ทเล

๙ วัดนอกบ้านแหลม

ช่องบน พระถวายเนตร
ช่องล่าง จันทกุมาร

ได้เห็นไม่ได้ขึ้น

๑๐ วัดโกรกกราก

พระพุทธเจ้าลงโสปาณมณี
ช่องบน เป็นสวรรค กลาง เป็นมนุศ
ช่องล่าง เป็นนรก

ทำปาณาติบาทแลทำบุญปนกัน

๑๑ วัดบางปลา

ช่องบน พระเจดีย์ชเวตกง
ช่องล่าง วาริชชาฎก
นิทาน พระยาปลาช่อน

ช่องบนเป็นรามัญ
ช่องล่างตามชื่อ

๑๒ วัดเชิงเลน

ช่องบน พระลีลา
ช่องล่าง กัณฑกุมาร เมื่อชูชกไล่ต้อนตี ๒ กุมาร

โรมันคาตอริกประชิตจวนจะร้าง

๑๓ วัดพระปฐมเจดีย์

มารวิไชย

สำหรับหรู

๑๔ วัดบางสาม

ช่องบน พระห้ามพระญาติ
ช่องล่างเรื่องสุวรรณสาม

ตามชื่อ

๑๕ วัดบางบัวทอง

ช่องบน พระรำพึง
ช่องล่าง เตมียชาดก

นึกหาที่เกี่ยวกับดอกบัวไม่ออกเพื่อจะให้ครบสิบชาติ

๑๖ วัดแค

ช่องบน พระนาคาวโลก
ช่องล่าง เนมียราช

สุดทางที่จะกลับ

๑๗ วัดบางยิหน

ช่องบน พระอุ้มบาตร
ช่องล่าง ภูริทัต

เลยลงไปหาเข้ากิน

๑๘ วัดวินัยชำนาญ

ช่องบน เป็นพระเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมก
ช่องล่าง อยากจะให้เป็นรูปพระอุบาฬี ถ้าจืด ๆ สักยบัพชา น่าจะมีที่เขียนแห่งใด ๆ ถ้าจะให้ดีชำระความภิกขุนีมีครรภ์ แต่กลัวยายแก่แกจะดูไม่รู้ ถ้าจะให้ดูเข้าใจ เป็นอนาถบิณฑ์สร้างพระเชตุพน เอาเงินลงปูพื้น เห็นจะเข้ากันกับเศรษฐีมีศรัทธา เคยเห็นเขาเขียนที่ไหนจำไม่ได้แต่เลวเต็มทีมีรูปสลักในศิลา ที่พระเจดีย์ที่ได้สลิละในอินเดีย แต่ไม่ใช่เป็นสำหรับรูปเขียนสมุดนั้นอยู่ที่กรมหมื่นวชิรญาณ เห็นจะต้องนึกใหม่ เงินที่ลาดนั้นมิใช่รัชฏะฤๅสุวรรณเป็นทองเหลืองลาดอย่างลาวฤๅอิแปะจีน

 

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ