คำอธิบายการเขียนพระบท แบบที่ ๑๓ สำหรับวัดพระปฐมเจดีย์

กระดานต้องเขียนกรอบโดยรอบ แต่ว่ากรอบนั้นต้องให้เล็ก ๆ จะได้มีที่เขียนภาพมาก ๆ

ภาพนั้นเขียนเมื่อมารประจญพระเจ้า ต้องไปถ่ายอย่างจากห้องผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ข้างด้านเหนือ ห้องนั้นสูง ๔ ศอก กว้าง ๓ ศอก กระดานที่จะเขียนถ่ายนี้ มีขนาดสูงเท่าห้อง แต่ขนาดกว้างย่อมกว่าห้องอยู่คืบหนึ่ง การเขียนถ่ายคงให้ภาพเท่าในห้องเดิม ยอมให้พลมารขาดหายไปข้างละ ๖ นิ้ว ตัดทิ้งเสีย ไม่ต้องเขียน

ริมกรอบล่างต้องทำช่องอักษรจาฤกไว้ พอที่จะเขียนอักษร ได้ ๒ บรรทัด.

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ