พระราชหัตถเลขา ถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

พระที่นั่งบรรณาคมสรณีย์

วันที่ ๔ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

ถึง เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงษ

มีความชอบใจเปนอันมากที่ได้รับจดหมายเรื่องพระบท แบบพระบทแลคำสั่ง เปนที่ถึงอกถึงใจเปนอย่างยิ่ง จะกว่ากระไรให้ดีกว่านี้ก็ยากที่จะพอใจฉัน น้ำยานั้นจะได้สั่งเขาไปรับ.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ