(สำเนา) คำอธิบายการเขียนพระบท แบบที่ ๖ สำหรับวัดดาวดึงษ

จงรับกระดานพระบท ขนาดยาว ๕ ศอก ๖ นิ้ว กว้าง ๒ ศอก ๘ นิ้ว มาทำลายกรอบสองข้างลง แต่อย่าให้กว้างนัก

พื้นกระดานจงไปถ่ายแบบที่ผนังพระอุโบสถวัดดุสิต เรื่องพระเจ้าเทศนาบนดาวดึงษเขียนลง ขนาดเท่าไรเขียนเท่ากัน แต่ห้องนั้นกว้างกว่ากระดานอยู่ข้างละ ๕ นิ้ว ตัดเสียไม่เขียน เพราะไม่มีสิ่งสำคัญอะไรที่ตรงริมห้องนั้น แห่งที่ต้นอย่างกระเทาะอยู่บ้างนั้นจงสันนิษฐานตกแต่งเอาให้เข้ากันดี

ที่สุดข้างล่างกระดานพระบทนั้น ทำลายช่องสำหรับจาฤกอักษรไว้ให้จาฤกอักษรได้สักสองบรรทัดด้วย.

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ