(สำเนา) คำอธิบายแบบกระดานพระบท

๑. ขนาดกระดาน ต้องใช้อย่างกว้าง ๒ ศอก สูง ๖ ศอก ๑๓ แผ่น กว้าง ๒ ศอก คืบ สูง ๔ ศอก แผ่นหนึ่ง นอกจากนี้ยังจะต้องทำอีก ๔ แผ่น แต่จะบอกขนาดไต้ต่อภายหลัง

๒. กระดานต้องใช้ไม้ที่แห้งที่สุดที่จะหาได้ เมื่อเพลาะไว้นานจะได้ห่างแต่น้อย

๓. การเพลาะต้องใช้ไม้สามแผ่น แต่ไม่ต้องแต่งแผ่นเท่ากันหมด แผ่นกลางกว้างตามแต่จะหาไม่ได้เปนอย่างใหญ่ แผ่นข้างเพลาะเสิมพอให้ได้ขนาดกว้างเท่าที่ว่าไว้ข้างบน ทั้งนี้เพื่อจะหลบหลีกมิให้แนวแยกสูญกลางทำให้เสียโฉม

๔. กรอบบนสลักไม้อย่างแบบเขียนติดลงแลปิดทอง

๕. กรอบล่างกลึงมีปลายเปนเม็ดอย่างแบบเขียนคร่ำติดลง แลปิดทอง

๖. ต้องมีหูเหล็กสำหรับตอกตาปูแขวนติดไว้ด้วย.

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ