๑. หนังสือกรมขุนสมมต

สำเนาหนังสือซึ่งพระราชทานกับพระราชหัถ

ขอเดชะ ฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้า ฯ

หนังสือฎีกาสัททสารที่ส่งมานั้น ข้าพระพุทธเจ้าตรวจดู หาข้อความที่เกี่ยวกับรูปเปรียบต่าง ๆ นี้ก็ไม่มีชัด นอกจากแก้ถาคาที่ลงในนั้น แต่เปนภูมิประโยคสูงอยู่ข้างยาก ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ให้หลวงศรีวรโวหารแปลทูลเกล้า ฯ ถวาย แลจะได้ให้ค้นสุโพธาลังการสอบด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

 

สมมตอมรพันธุ์

ขอเดชะ

  1. ต่อมาได้เฉลิมพระยศเป็น กรมพระสมมตอมรพันธุ์ ต้นราชสกุล สวัสดิกุล

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ