วันที่ ๓๔

วัน ๓ ๓ ค่ำ วันนี้ยอมนอนให้ฝีเสียวันหนึ่ง ไม่ได้ทำอะไร แต่มีพวกราษฎรไทยจีนชาวบางน้อย ซึ่งขอให้ช่วยขุดคลองมาหา มีของมาให้คนละเล็กคนละน้อย ปรับทุกข์ว่า เวลาน่าแล้งไม่มีน้ำลำบากนัก เราจะรับให้พวกเหล่านี้ทำไร่พริกทำไร่หอมทั้งสิ้น เวลาเย็นพวกจีนชาวตลาดอยู่ในพระสัจจามาหาหลายคน นอนอยู่ไม่ได้ตลอดต้องลงไปเชิงเขา พบกับสมเด็จเจ้าพระยาที่พลับพลา แล้วไปเล่นโครเกที่น่ามอเสด็จยายอยู่ สนุกทีเดียว แต่อยู่ข้างจะมืดหน่อยหนึ่ง ต้องเอาโคมรถส่อง เราจับฉลากได้พวกที่เคยเล่นด้วยกันแต่ก่อน คือ กรมนเรศน์ เทวัญ หลาน วันนี้เล่นชนะ กลับมาอยู่ข้างจะปวดฝีมาก วันนี้ไม่ได้นั่งโต๊ะพร้อมด้วยเจ้านาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ