คำนำ

เรื่องนี้เปนเรื่องสมมุติแต่งขึ้นโดยคนไทย เปนเนื้อเรื่องไทยแท้ ไม่ตัดตอน, ไม่แปล, ไม่แปลงออกจากอื่น. เปนเรื่องต้นที่หนึ่งของหนังสือ "ประโลมโลกยความเรียง" คือโนเวิ่ลไทยจริง ๆ ซึ่งอ่านน่าติดใจเพราะสมเพชลักษณะผู้อ่านซึ่งเปนไทย มาได้อ่าน "ประโลมโลกยความเรียง" อย่างไทยแท้.

"นายสำราญ"

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ