อเมริกา กับ อเมริกัน

อเมริกาว่าสำหรับอเมริกัน แต่พวกนั้นคือใครไม่รู้หรือ
ชาวยุโรปครั้งนั้นพากันฮือ เข้าไปอยู่แล้วก็ถือเป็นของตน
ริปับลิกมากมายพลายพารา[๑] สหปาลีรัฐแหละเป็นต้น
เจริญอารยธรรมล้ำเลิศจน จะเป็นเจ้านายคนเพราะเงินตรา[๒]
มีคนแข็งแรงเลือดผะสมล้วน ที่คู่ควรคมคายหลายภาษา
มากวิชาสามารถฉลาดค้า ถือเวลาเป็นเงิน[๓]ไม่เยิ่นเย้อ
ทวีปใหญ่ไพศาลสำราญถิ่น เหลืออยู่กินกอบกำไรไม่เมินเหม่อ
เกษตรกิจพณิชยการงานบำเรอ อุตสาหกรรมทำเสมอด้วยแรงยักษ์[๔]
ปฏิบัติแบบลัทธิมอนโร[๕] รักษาถิ่นภิญโญโอ่อ่าศักดิ์
ไม่ยุ่งเหยิงกับใครที่ไหนนัก เว้นแต่จักค้าขายไปฝ่ายเดียว
ยังไม่เข้าสมาคมสันนิบาต ระหว่างชาติเพราะไม่ชอบจะข้องเกี่ยว
กับยุโรปยุ่งขิง จริงจริงเจียว จึงปลีกเปลี่ยวปฏิบัติลัทธิมอนโร
สงครามโลกเข้าร่วมเพื่อรักษา ทางสินค้าอันสงครามคุกคามโข[๖]
เป็นเจ้าหนี้นานาชาติราษฎร์ภิญโญ[๗] เพิ่มพูนโภคสมบัติพัฒนา
กระบวนการกินอยู่แห่งหมู่ราษฎร์ อเมริกันเป็นชาติมีวาสนา[๘]
ได้อิ่มหนำสำราญในบรรดา ชาวประชาแห่งโลกศีวิลัยสต์
นักเรียนหางานง่ายได้เงินพอ จะเรียนต่อจบอุดมก็สมได้
ถึงอับจนค่นแค้นแสนยากไร้ ก็ศึกษาสูงได้ด้วยแรงเพียร[๙]
ไม่ว่าอยู่ที่ไหนได้ใกล้หมอ ห้องสมุดหรือก็ไม่พาเหียร[๑๐]
วิทยุภาพยนตร์ปรนปรือเจียน จะรื่นเริงหรือจะเรียนก็ตามที[๑๑]
ค่าแรงกรรมกรค่อนข้างแพง คนงานแข็งมีรถของตนขี่
บ้านสบายถึงงานง่ายว่องไวดี สะดวกที่ราคาถอยค่อยผ่อนใช้[๑๒]
โรงงานยักษ์เครื่องจักรแบบใหม่ตั้ง[๑๓] สำเร็จดังนฤมิตไม่ผิดได้
ทำรวดเร็วง่ายดายขายถูกไว้ มีกำไรเพราะทุ่นทุนย่อมเยา
ราษฎร์สมบูรณ์พูนสวัสดิ์เป็นปัจจัย ให้รัฐได้กำลังดังขุนเขา
เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ซาเซา[๑๔] จวนเป็นเจ้าโลกแล้วด้วยกำลัง
อเมริกาหาอเมริกันได้ เพราะให้สิทธิพลเมือง[๑๕]เสมือนหวัง
ถ้าใครปฎิญาณให้ได้จริงจัง ว่าจะตั้งหน้าถนอมพระธรรมนูญ
และเอาใจออกหากจากด้าวเดิม มาส่งเสริมถิ่นใหม่ไม่เสื่อมศูนย์[๑๖]
ถือดินแดนแทนชาติปราศอากูล[๑๗] ทวีคูณอเมริกันได้ทันใจ
แต่สิทธิแห่งพลเมืองเป็นเรื่องยาก ของเราหากไม่มีก็ว่าได้
คนต่างด้าวกับชาวพื้นเมืองไทย ต่างอะไรกันที่ไหนใคร่ทราบ[๑๘]เอย

๓๑ กรกฎ. ๗๑[๑] ......พารา อเมริกาเหนือ มี ส.ป.ร.อ. กับเม็กซิโก (ไม่นับแคนาดา ซึ่งเป็นมลประเทศของอังกฤษ) อเมริกากลางมี กวาติมาลา แสลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิคารากัว คอสตาริคา อเมริกาใต้มีบราซิล เวเนซูเอลา โคลอมเบีย อีคูเอดอร์ เปรู โบลิเวีย ชิลี อาเจนติน ปาราเกว อูรูเกว

[๒] ......เงินตรา ค้าขายกันในทวีปอเมริกาด้วย ทั่วโลกด้วย อุดมทั้งธัญญาหารวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมต่างๆ มีดินแดนมาก มีอากาศแปลกๆ เหมาะกะทั่ง ปลูกข้าว ส.ป.ร.อเมริกาเกิดเป็นประเทศมั่งมีรวดเร็วจนกำลังแข่งแย่งตลาดเก่าของโลก คือ ลอนดอน จะตั้งเป็นตลาดใหม่ของโลกขึ้นอีกแห่งหนึ่ง

[๓] ......เงิน จากภาสิตว่า Time is money

[๔] ......ยักษ์ โรงงานใหญ่ ทำสินค้าด้วยเครื่องจักรมหึมา เอามากเข้าว่า ขายได้ราคาถูกกว่าที่ทำในโรงงานเล็กๆ และสามารถให้ค่าจ้างคนงานแพงกว่าโรงงานเล็กๆของยุโรป กรรมกรใน ส.ป.ร. อเมริกาจึงมีการอยู่กินฟุ่มเฟือย

[๕] ลัทธิมอนโร ประธานาธิบดีมอนโรแห่ง ส.ป.ร. อเมริกาเป็นผู้ริเริ่ม และ ส.ป.ร. อเมริกาใช้เป็นรัฐประศาสโนบายเกี่ยวกับต่างประเทศตลอดมา คือ ถือว่ารีปับลิกทั้งหลายในอเมริกาที่เป็นอิสสระแล้ว พ้นจากอำนาจครอบงำของยุโรปแล้ว ยุโรปจะเข้ามากดขี่แย่งชิงไม่ได้เป็นอันขาด ชาติใดขืนกระทำเช่นนั้น ชาตินั้นย่อมกระทำความเป็นปฏิปักษ์แก่ ส.ป.ร. อเมริกา แคว้นใดที่ยังเป็นประเทศราชของชาติในยุโรปอยู่ ส.ป.ร. อเมริกาก็จะไม่ขัดขืน รวมความสั้นๆ ก็คือลัทธินี้แสดงว่าอย่าให้ยุโรปเข้ามาแตะต้องยุ่งเหยิงในทวีปอเมริกาต่อไปอีก หรือว่าทวีปอเมริกาต้องสำหรับแต่ชาวอเมริกัน

[๖] ......โข เรือใต้น้ำของเยอรมันได้ทำลายเรือสินค้าในมหาสมุทรแอตแลนติกแม้แต่ของชาติที่เป็นกลาง ที่ทำให้อเมริกาเจ็บร้อนมาก คือเรือติแตนิก อันเป็นเรือใหญ่และใหม่ของอเมริกาได้ถูกตอปิโดจมลงเสียชีวิต และทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก

[๗] ......ภิญโญ ชาติสัมพันธมิตรในมหาสงครามต้องกู้เงิน ส.ป.ร.อ. มาทำสงครามทุกชาติ คิดทั้งเครื่องยุทธภัณฑ์ที่อเมริกาทำส่ง ชาวอเมริกาได้มั่งมีขึ้นมากด้วยมหาสงครามนี้

[๘] ......วาสนา ความอบรมที่ได้ทำไว้แต่ก่อน ทั้งในทางดีทางชั่ว ท่านว่าวาสนาเป็นของลบล้างไม่ได้ พระสารีบุตรท่านเคยทรงกำเนิดเป็นลิง ท่านก็มีกิริยาคล้ายเช่นนั้น แม้เมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันตเจ้าแล้ว

[๙] ......เพียร ส.ป.ร.อ. มีวิธีอุดหนุนให้เด็กฉลาดแต่ยากจน ได้มีโอกาสเรียนตลอดชั้นมหาวิทยาลัย โดยยอมให้ออกไปหางานหาเงินมาเรียนต่อได้ภายหลัง นักเรียนเหล่านี้ก็หางานได้ไม่ยาก เพราะผู้จ้างช่วยอุดหนุน และพอใจจ้างนักเรียนด้วยมักทำงานดีกว่าคนงานสามัญ จะพูดจากันก็เข้าใจง่าย

[๑๐] ......พาเหียร ภายนอก ห่างเหิร ทั้งวรรคหมายความว่า แม้ชาวบ้านนอกห้องสมุดก็ไปถึง ถ้าไม่มีห้องสมุดอยู่ใกล้ๆ ก็มีห้องสมุดบนรถเดิรไปหาถึงที่

[๑๑] ......ที ภาพยนตร์สำหรับสอนเช่นภาพยนตร์สาธารณสุขของเรามีเกลื่อนโรงเรียนก็ใช้ภาพยนตร์ช่วยในการสอนวิชาต่างๆ มาก การกระจายเสียงด้วยเครื่องวิทยุก็แพร่หลาย ชาวบ้านนอกอาจฟังดนตรีหรือปาฐกถาในกรุงหรือที่อื่นๆ ได้แทบทั่วไป

[๑๒] ......ใช้ มหาเศรษฐีฟอร์ด คิดทำรถยนต์เป็นจำนวนมาก เพื่อขายได้ถูก เขาคิดเผื่อแผ่ไปถึงราษฎรสามัญตลอดจนกรรมกรด้วย ความคิดนั้นสำเร็จ รถยนต์ราคาถูกลง ทั้งมีวิธีซื้ออย่างผ่อนส่งเงิน จนกรรมกรที่บ้านได้อากาศสดของชานกรุง (บ้านนอก) สามารถมีรถยนต์ของตัวขี่เข้ามาทำงานที่โรงงานไกลบ้านได้สะดวก

[๑๓] ......ตั้ง วิธีของอเมริกาที่ทำอุตสาหกรรมอย่างละมากๆ เพื่อให้ต้นทุนคิดถัวน้อยลง ขายราคาลดลงได้เรียก Mass production นั้น ทั้งโรงงานทั้งเครื่องจักรเป็นแบบยักษ์ คือใหญ่โตมโหฬารทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ฟอร์ดไม่นับว่าทำได้ชั่วโมงละกี่คัน นับว่านาฑีหนึ่งทำได้กี่คัน ดังนี้เป็นต้น

[๑๔] ......เซา ถ้าราษฎรมั่งมี รัฐบาลเก็บภาษีได้มาก ความมั่งมีของรัฐบาลก็ไม่มีเวลาซบเซาได้อยู่เอง

[๑๕] สิทธิพลเมือง Citizenship สิทธิที่ทำให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านเมืองผิดกับชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเพียงผู้มาอาศัยหาเลี้ยงชีพ หาเป็นเจ้าของแห่งบ้านเมืองที่ตนมาอาศัยนั้นไม่ ประเพณีปกครองมีการเลือกผู้ปกครองหรือผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกปากเสียงทางการปกครอง สิทธิที่จะเลือกผู้ปกครองหรือผู้แทนราษฎรนี้เป็นสิทธิของพลเมืองเท่านั้น

[๑๖] ......ศูนย์ ประเพณีใน ส.ป.ร. อเมริกา ผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศครบ ๕ ปี และอยู่ในแคว้นซึ่งตนสมัครครบ ๑ ปี มีความประพฤติเรียบร้อย สมัครเป็นอเมริกันต้องสาบานตนขอแปลงชาติเป็นอเมริกันก่อน แล้วต่อไปอีก ๒ ปี ต้องสาบานตนว่ารับรักษาและส่งเสริมวิธีการปกครองของอเมริกา เลิกถอนสัตยาธิษฐานที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่แก่ไท้ต่างด้าวทั้งหมด รวมทั้งชาติเดิมของตนด้วย ยศศักดิ์ ถ้ามีก็ต้องเลิกเสียด้วย

[๑๗] ......ปราศอากูล ปราศจากความสับสน เกลือกกลั้ว ถือชาติโน้นบ้างชาตินี้บ้าง เป็นนกสองหัว คงถือแต่ดินแดนที่ตัวเกิดหรืออยู่เป็นประเทศของตัวแห่งเดียวเท่านั้น

[๑๘] ......ทราบ ไทย แขกปัตตานี มอญปากลัด ญวนสาม โคกจีนสยาม จีนใหม่ ฝรั่ง เหล่านี้ มีสิทธิในเมืองไทยเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบ แปลกกันอย่างไรบ้างสิทธิที่ชาวสยามอาจได้รับเกณฑ์เข้าเป็นทหารช่วยป้องกันบ้านเมือง แต่ชาวต่างประเทศหามีไม่นั้น เป็นสิทธิคะแนนลบ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ