ต่อรอง

(อินทรวิเชียรฉันท์)

ทุ่งงามสนามม้า พิศน่าสนุกครัน
มากผู้พนันขัน ชนะด้วยจะรวยหมาย
ม้าแข่งคะนองเต้น ตละเผ่นลำพองผาย
ถูกถ่วงประทุกกาย กลทอนกำลังลอง
เรียก ‘แฮนดิแค็ป’ แล ผิจะแปลก็ ‘ต่อรอง’
เพื่อผู้ประชันผอง ชนะได้เสมอกัน
ต่อรองตำรับนี้ คุณมีมิม่ายหมัน
ให้อุปการอัน จะเผยอเสมอภาค[๑]
แข่งเศรษฐกิจเขา ชนะเรามิใช่ยาก
อดีตปัจจุบันหาก ผลบ่งบสงสัย
รุกเงียบทำง่ายง่าย ธนถ่ายตะพึดไป
พวกเราฤสู้ได้ ก็จะใกล้กระฎุมพี
หัตถกิจพณิชยการ กสิการก็เริ่มมี
ยังราชการที่ ธุระเราจะเป็นนาย
การเมืองก็การเมือง ธนเนื่องอำนาจหลาย[๒]
ย่อมทราบตระหนักหมาย บมิจำจะจาระไน
อันเศรษฐสงคราม ผิจะห้ามก็ไม่ไหว
สยามพันธุ์เจริญได้ รณกู้กำลังสยาม
เชิญตามสงวนเพื่อ สุรเศรษฐสงคราม[๓]
หญิงจีนจะต้องห้าม บมิให้ระเห็จมา
เขยจีนจำแนกถิ่น กสิสิ้นประสงค์หา
บำเรอเสมอหน้า ดุจว่าประชาไทย
คนไม่สมัครแล ทุรชนก็ไม่ให้
จัดจ่ายกระจายใน ชนบทกำหนดเทอญ
ตามครองจะต้องแจ้ง ภยแห่งจำนวนเกิน[๔]
แก้กันมิหมันเมิน เพราะมิมืดเสมือนงม
หญิงเรามิใช่เล่น สุรเสนสยามสม
หัวแรงกำแหงรมย์ พิริย์กระทาชาย[๕]
ศึกษาสำเร็จดี ดุจที่จำนงหมาย
รังแต่จะไว้ลาย กรณียมาตา[๖]
เรื่อง ‘พันธุ์เจริญ’ อ่าน ธุระวานแสวงหา[๗]
เสมอภาคสมัครคา- รวะไว้บวายวัน
ห้ามเพื่อเสมอภาค บมิห้ามมิเป็นธรรม์
คู่แข่งมิควรกัน ฤจะให้มลายศูนย์
การห้ามก็ต่อรอง และประคองทวีคูณ
คู่แข่งบอาดูร ดุจแบบ ณ เบื้องบรรพ์[๘]
ชี้ใช่อะไรใหม่ จะมิให้ละแบบธรรม์-
เนียมเก่าและเคยกัน ศตพรร- ษต่อติด[๙]
ถ้วนทุกประเทศมี นิติธรรมพิเศษสถิต
จึ่งเกิดพิเศษสิทธิ[๑๐] ศุภมิตรก็ย่อมยอม

๑๕ กรกฎ. ๗๑


[๑] ......เสมอภาค ม้าที่มีกำลังมากฝีเท้าจัด ก็ถูกถ่วงน้ำหนักมาก วิธีนี้จึงเป็นการต่อรองให้ม้าแข่งทุกตัวมีโอกาสชนะได้เหมือนกันหมด ทำนองเดียวกับการแข่งขันต่อรองหรือต่อแต้มก็เรียก ของลอนเทนนิสที่คนฝีมือเก่งก็ได้รองเป็นลบ ๑๕ หรือ ลบ ๓๐ คนฝีมืออ่อนก็ได้ต่อเป็นบวก ๑๕ หรือ ๓๐

[๒] หลาย สำหรับเศรษฐวิธีโบราณที่เงินเป็นทาษ ผู้มีอำนาจทางการเมือง คือ พระราชาธิบดีเป็นผู้ทรงเดชทรงฤทธิ์สิทธิศักดิ์ คุณธรรมเหล่านี้ล้วนหาค่ามิได้ทั้งนั้น ราคาเงินเท่าไรๆ ก็แลกเอาไม่ได้ แต่เศรษฐวิธีทุกวันนี้เงินเป็นนาย แม้ในทางการเมืองเงินก็เข้าไปตั้งอำนาจได้แล้ว รัฐบาลจะจัดการอะไรก็ต้องอาศัยเงิน ไม่มีเงินของตัวเองก็ต้องกู้เขา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยิ่งการปกครองมีวิธีให้ราษฎรเลือกผู้แทน การเลือกนั้นก็ยิ่งต้องใช้เงินมากมายในทางป่าวประกาศแสดงความคิด ความตั้งใจของหัวหน้าปาร์ตีให้ราษฎรทราบ เพื่อจะได้เลือกด้วยความรู้ดีไม่งมงาย ยิ่งกว่านั้นเงินอาจช่วยบันดาลได้มากมายในการเลือกไม่ว่าเป็นรัฐบาลชนิดใดหมด เพราะแม้ถือเอาความรู้ของคนเป็นสำคัญ ความรู้นั้นเองก็ต้องเรียนสำเร็จด้วยเงินเหมือนกัน เมื่อมาถึงการเงินเข้าแล้ว ชาวไทยจะสู้ต่างประเทศได้หรือ เว้นไว้แต่จะเอาชนะได้ทางเศรษฐกิจ

[๓] ......สงคราม คือชาวสยามเลือดจีนนั่นเองที่ได้เป็นทหารเอกเข้าต่อสู้ในสงครามเศรษฐกิจ เพื่อกู้กำลังอิสสรภาพแห่งประเทศของตน คือ สยามไว้ จึงควรตามสงวนพันธุ์เจริญอย่าให้ต้องศูนย์สิ้นไป เพราะเหตุความเปลี่ยนแปลงแห่งสมัยจะได้อาศัยเป็นหัวแรงสำหรับชิงชัยในเศรษฐสงครามอันกล้าแข็งต่อไปในอนาคต

[๔] ......เกิน เวลานี้การหากินของจีนในกรุงฝืดเข้า ไม่ใช่เพราะไทยแข่ง เป็นเพราะจีนต่อจีนแข่งกันเอง จีนจึงกำลังกระจายออกไปหากินตามบ้านนอกมากขึ้นทุกที ทั้งในทางกสิกรรม หัตถกรรมและพาณิชยการ ถ้ามีระเบียบจัดเท่ากับตามปกครองอยู่เป็นทบวงการหนึ่งโดยฉะเพาะ จะเป็นการป้องกันภัยอันจะเกิดแต่จำนวนเกินได้ดีขึ้น เพราะมีเจ้าหน้าที่และมีจำนวนที่ชัดอยู่เสมอ ทบวงการนี้ย่อมจะตรวจตั้งแต่ประตูเข้า ดังที่กรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวนี้ แต่ยังทำฉะเพาะเรื่องโรคเท่านั้น

[๕] ......ชาย การเป็นหัวแรง สำหรับไทยเราต้องยกให้แก่หญิงของเรา ถ้าจะหาคนที่อยู่เปล่า กลัวจะได้แต่ผู้ชายทั้งนั้น ไม่ว่าในตลาด ในโบสถ์ หรือในบ่อนวงไพ่ จะพบหญิงมากกว่าชาย ถ้าออกไปตามบ้านนอกจะเห็นหญิงเกือบผูกขาดการหาบคอนทั้งหมด ถ้าในเรือมีหญิงคนหนึ่ง ชายคนหนึ่ง หญิงมักเป็นผู้แจวและชายเป็นผู้นั่ง อะไรที่ชายทำหญิงก็ทำด้วยทุกอย่าง (ดูในนา และในมหาวิทยาลัย) แต่อะไรที่หญิงทำ ไม่จำเป็นชายจะทำได้ หญิงของเราขยันกว่าชายนั้นแน่

[๖] ......มาตา หน้าที่ให้เกิดพันธุ์เจริญ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศ หญิงของเราเมื่อได้รับการศึกษาแล้ว จะทำได้ดียิ่งไปกว่าแต่ก่อนเมื่อครั้งยังไม่ได้รับการศึกษาเสียอีก

[๗] ......หา กล่าวสำหรับเมื่อยังกระจัดกระจายเป็นบทๆ ไม่ได้พิมพ์รวมเป็นเล่ม

[๘] ......บรรพ์ เมื่อครั้งหญิงจีนยังไม่ข้ามทะลมาเมืองไทย ชายจีนในเมืองไทยก็ไม่เดือดร้อนหาภรรยาไทยก็ได้

[๙] ต่อติด ธรรมเนียมเคยกันมาแล้วหลายรอบร้อยปีติดต่อกัน

[๑๐] สิทธิ ส.ป.ร. อเมริกา มีนิติธรรมพิเศษใช้สิทธิออกกฎหมายห้ามไม่ให้ชาวตะวันออกเข้าไปตั้งหาเลี้ยงชีพในบ้านเมืองของเขา เพราะชาวตะวันออกอยู่กินได้ถูกกว่าชาวอเมริกัน ก็ย่อมได้เปรียบในทางแย่งงาน ญี่ปุ่นโกรธแค้นมาก เพราะคนญี่ปุ่นล้นเมือง ได้ข้ามไปตั้งภูมิลำเนาในอเมริกาเป็นที่พอใจอยู่แล้วก็มาถูกตัดหนทางเสีย นอกจากนั้นยังดูเป็นการดูถูกกันด้วยชาติกำเนิด และผิวกายด้วย ฟิลิปปินส์ ห้ามจีนไม่ให้เข้าไปตั้งเป็นปึกแผ่นอีก เว้นแต่ผู้ได้อยู่มาแล้วหรือผู้ได้รับอนุญาตพิเศษ การทำด้วยเลือกที่รักมักที่ชังเช่นนี้ ทำด้วยอาศัยสิทธิพิเศษเพื่อปฏิบัติให้เหมาะแก่นิติธรรมของประเทศซึ่งบังคับให้ต้องทำเท่านั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ