ล้อมรั้ว-เรี่ยไรสร้างเรือรบพระร่วง

(โคลงสุภาพ)

แสงเพลิงโพลงพลุ่งฟ้า เฟ็ดหาว
ลามแลบแปลบเปลวราว แลบลิ้น
มารุต[๑]เร่งเพลิงสาว ก้าวรุด เร็วแล
ลุยโลดหลังคาสิ้น เสร็จไหม้เสมือนผง
ยามบง[๒]บ่อยากให้ ไฟชิด เรือนเลย
ยลระย่อยินระย่อคิด ขยาดขยั้น
คึ่กคึ่กครึกโครมติด ตะลุยโล่ง ตลอดฤๅ
ยุบแยกแตกหักสะบั้น ระเบิดโป้งโผงผาง
ฟอนฟางปลิวว่อนฟ้า ฟูมไฟ
โปรยลูกไฟปรายไป ประป้อน
แม่ไฟลูกไฟไว ไฟอบ
อ้าวอุ่นไอไฟร้อน พลุ่งแล้วเรือนโพลง[๓]
ยกโขยงขยับลี้ อัคคีภัย
พ่อแม่จูงลูกไคล คล่ำคล้อย
หนุ่มสาวเฒ่าแก่วัย ต่างต่าง
คอตกน้ำตาย้อย พักตร์เพี้ยงภูตผี
บ่มีเคหาสน์ห้อง หาวหน
ผีบ่มีศาลคน ขาดบ้าง[๔]
เนาดินถิ่นท้องถนน เหลืออนาถ
ทรัพย์วอดตัวอ้างว้าง วาดนี้อัคคีภัย
ยุทธภัยไฉนร้อยเท่า พันทวี
โจรอัคคีภัยมี มากพร้อม
ลูแวง[๕]วอดอรรคนี ฤมิใช่
ภัยเหล็กลูกปืนล้อม บ่รู้จักถาม ใครเลย
สงครามฟังข่าวคล้าย ดูไฟ
ใครจักเห็นใจใคร ยากแท้
ใครถูกอัคคีภัย พอทราบ
ภัยเศิกภัยไฟแพ้ เพียบแล้วเบลเยียม
ลูกเหล็กตะกั่วร้าย ยิ่งลูก ไฟเฮย
บ่เลือกลู่เนื้อกระดูก ด่าวดิ้น[๖]
เหล็กระเบิดโบสถ์บ้านถูก ทลายถล่ม เทียวแล
ประประกายเพลิงหวิ้น วู่ไหม้วามเมือง
ฝืดเคืองสารพัตรพ้น พรรณนา
งานหยุดคนหยุดพา โหดไร้
อาหารสะสมหา เร็วเหือด
ทรัพย์แผ่นดินสิ้นได้ เพราะด้วยการเมือง[๗]
สุขเปลืองเปลืองทรัพย์ซ้ำ เปลืองชนม์ ชีพด้วย
พลรบพลเรือนทน เทวษถ้วน
หญิงชายเด็กใหญ่อล- หม่านทั่ว กันแล
ร้อนยิ่งร้อนไฟล้วน แต่ร้อนระงมไป
ทุกข์ภัยใหญ่ยิ่งล้น เหลือตรา
เหลือจักหาคำมา บอกได้
เชิญเพ่งพิจารณา ถ้วนถี่
ทางที่หลบหลีกให้ รีบล้อมทะเลเร็ว[๘]
เชิญ สละทรัพย์เพื่อตั้ง ทำนบ[๙]
เข้า ส่วนซื้อเรือรบ ประหนึ่งรั้ว
เรี่ย ไรพวกเราจบ อาณาจักร สยามแล
ไร ขอบรอบอ่าวกลั้ว เกลือกร้าวผ่าวภัย

๗ พฤศจิก. ๕๗[๑] มารุต ลม

[๒] บง ดู

[๓] ......โพลง เรือนใกล้ไฟอบไอร้อนไว้มากเข้า ลูกไฟก็ตกลงมาช่วยจุดให้ไหม้ขึ้นทั้งหลัง เรือนในที่เช่นนี้จึงต้องเปิดหน้าต่างให้โล่งโถง (ถ้าจำเป็นก็เปิดฝาเปิดหลังคาเสียบ้าง) และโปรยน้ำให้เปียกเลี้ยงเรือนไว้

[๔] ......บ้าง คนถูกอัคคีภัยก็ไม่มีบ้านอยู่อย่างผีไม่มีศาล

[๕] ลูแวง เมืองกับโบสถ์โบราณที่ขึ้นชื่อมาก และถูกยิงระเบิดไหม้ถล่มทลายในสงครามโลกคราวที่แล้วมา

[๖] ......ดิ้น ไม่เลือกหน้าว่าพลรบหรือพลเรือน สตรีหรือทารก ลูกระเบิดตกระเบิดที่ไหนก็ทำอันตรายหมดที่นั่น

[๗] ......เมือง การรบทุกวันนี้เท่ากับรบกันด้วยเงิน

[๘] ......เร็ว ทะเลของเรา คือ อ่าวสยามกับซีกตะวันตกของแหลมมะลายูทางมณฑลภูเก็ต ในสมัยนั้นการแย่งชิงดินแดนยังดกดื่นอยู่

[๙] ......ทำนบ คือรั้วกั้นทางทะเล ก็ได้แก่มีเรือรบไว้คุ้มครองนั่นเอง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ