การบินเยี่ยมอินเดีย

(ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒)

ความแจ่มใสแห่งเวลาเช้า

อรุณงามอร่ามหล้า แจร่มฟ้าทิวาไฟ[๑]
นภากาศสะอาดใส สกาว[๒]เมฆวิเวกหาว
วิหกร่อนภมรหึ่ง แมลงผึ้งผงมคราว
ละเลิงรสผการาว มิทุกข์ร้อนอะไรเลย
พระพายฮือกะพือไผ่ สะบัดใบลำส่ายเสย
กระบือเบิ่งทำเชิงเฉย ชม้อยลมและก้มกิน
ฉะนี้ภาพสภาพเช้า บำเรอเร้าระรวยกลิ่น[๓]
จะแลไหนวิไลสิ้น เพราะสดชื่นระรื่นรมย์
อนิจจานะฝ้าไฝ กระไรช่างจะขื่นขม
มณีแท้มิทิ้งคม[๔] มนุษย์หรือจะยอมจน
ผิสบอุปสรรคไสร้ มนุษย์ใคร่จะล่วงพ้น
ประสงค์ใดจะได้ดล ดำรงอารยธรรมผอง

ความกำสรดเศร้าแห่งเวลาสาย

ณ เช้างามอร่ามโลก กำสรดโศกสยามครอง
เพราะเครื่องบินมิสมปอง เผอิญต้องถลาลง
ณ ป่าใหญ่อุทัยเขตต์[๕] อุบัติเหตุมิคืนคง
ชไม[๖]ชีพชะลอลง เผอิญรอดบุรุษเดียว
ทหารเลิศประเสริฐชาย ชิวาวาย ณ ป่าเปลี่ยว
ประทมหล้าและฟ้าเขียว เขนยหญ้านิทราหลัง[๗]

ไม่ระย่อท้อถอย

ลำหน้าตกลำเหลือต่อ มิย่อท้อมิรอรั้ง
ลุที่หมายเสมือนหวัง วิรัช[๘]ราชธานี
นคร ‘เทลหิ’ ฮินดู ประเทศภูมิกำเนิดที่
พระยาครุฑอดีตมี ตำนานข้ามสยามสึง[๙]
ก็บัดนี้พระยาครุฑ ประดุจรูปจำแลงจึง
ระเห็จข้ามสยามถึง ประเทศสินธุ[๑๐]ถิ่นฐาน[๑๑]
เจริญราชไมตรี บำเรอทีฆะบินการ[๑๒]
นภากาศยานขาน ขนัดปรัตยุบันนาม

รอยอับปางที่การบินทิ้งไว้

พระเจ้าขามิน่ากุม ชีวิตหนุ่มและสาวงาม
กำลังบานทะยานยาม สะบั้นขาดอนาถหนอ
จำเป็นนักจะก้าวหน้า ฤน้ำตามิชุ่มพอ[๑๓]
กระนั้นขั้นกระไดก่อ ก็ล้วนด้วยมฤตยู[๑๔]
มนุษย์ตายมนุษย์ตาม พยายามประกอบกู้
จะก้าวหน้าดำเนิรสู่ ประโยชน์ซึ่งจะพึงหมาย
มนุษย์เดิมก็เดิรดิน จะสอนบินมิใช่ง่าย
จำทิ้งซากสลายหลาย สำหรับเรียน ณ ภายหลัง[๑๕]

๓ มกร. ๗๒


[๑] ทิวาไฟ ไฟกลางวัน คือ ดวงอาทิตย์

[๒] สกาว ขาว

[๓] ......กลิ่น กลิ่นเช้าว่ามีจริง ในที่แจ้งเช่นตามบ้านนอกสังเกตได้ง่าย

[๔] ......คม ฝ้าในเพ็ชรทำให้เพ็ชรตกราคา แต่เพ็ชรแท้ถึงมีฝ้าน้ำก็ยังคมคายอยู่นั่นเอง

[๕] ......เขต เครื่องบินไทย ๓ เครื่อง ในบังคับแห่งนายพันโท หลวงเนรมิตรฯ (เซี้ยง ศุษิลวรณ์) นายร้อยเอกจ่าง นิตินันท์ เป็นนักบินบังคับเครื่องประสพเมฆจึงเหิรขึ้นระยะ ๑,๘๐๐ เมตร ปรากฏอุบัติเหตุใบพัดตีกลับ ๒ ครั้ง ได้กลับร่อนต่ำลง แต่เครื่องหยุด จะร่อนไปให้ถึงทุ่งนาก็ไปไม่ถึง จึงต้องร่อนลงในดงใหญ่ ในที่พอจะเลือกได้ เครื่องกระทบต้นฝางใหญ่อับปาง เครื่องหักกลางบีบตัวหลวงเนรมิตรฯ สลบและสิ้นชีพ ร.อ. จ่าง นิตินันท์ เป็นแต่ต้องบาดเจ็บ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่ตำบลห้วยเป้า อำเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานี มณฑลนครสวรรค์

[๖] ชไม คู่ ทั้งคู่

[๗] ......หลัง นอนครั้งสุดท้าย คือตาย

[๘] วิรัช ไพรัช ต่างประเทศ

[๙] สึง สิง อยู่ คือเราได้ตำนานเรื่องพระยาครุฑ แต่อินเดียมาเป็นของเราด้วย

[๑๐] สินธุ เราเรียกอินเดียว่าสินธุประเทศ หรือฮินดูประเทศ

[๑๑] ถิ่นฐาน คือถิ่นฐานเดิมแห่งพระยาครุฑ

[๑๒] ......การ อุดหนุนความรู้และความนิยมการบินทางไกล

[๑๓] ......พอ ที่เสียชีวิตกันมามากแล้วสำหรับหาความรู้เรื่องการบินนั้นยังไม่พอหรือ

[๑๔] ......มฤตยู ถ้าเช่นนั้นขั้นบันไดขึ้นไปสู่ความรู้เรื่องการบินก็ก่อด้วยวัตถุคือความตาย

[๑๕] ......หลัง ความอับปางหรือการเสียชีวิตย่อมเป็นบทเรียนให้ประโยชน์ คือความรู้ต่อไปสำหรับคนภายหลัง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ