๒๗๙ ประกาศห้ามมิให้พนักงานผู้ยิงปืนพิธีตรุษทำอย่างอ้ายนากอ้ายแย้ม

ปีเถาะนพศก

ด้วยนายจ่ายงมหาดเล็ก รับพระบรมราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า อ้ายนาก หลวงสุรินทรเดช อ้ายแย้ม ขุนจงใจยุทธ ทำความผิดให้ขัดเคืองใต้ฝ่าลออง ฯ ให้ลงพระราชอาญาจำไว้ณคุก ถ้าพนักงานยิงปืนในพระราชพิธีตรุษ ณวัน ๑๔ ๔ ค่ำ ปีเถาะนพศก ถ้าผู้ที่ต้องเกณฑ์ยิงปืน กระทำความผิดให้ขัดเคืองฝ่าลอองฯ เหมือนอย่างอ้ายนากอ้ายแย้มนี้ จะเอาตัวผู้นั้นทำโทษถึงแก่ประหารชีวิต พร้อมด้วยกันกับอ้ายนากอ้ายแย้มนั้น ให้หลวงพัศดีกลางตรวจตราดูแลอ้ายนากอ้ายแย้มจำไว้ให้มั่นคงตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ