๒๕๒ ประกาศไม่ให้พิกัดราคาเข้า

ณวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๔ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งในกรุงนอกกรุงว่าปีนี้ฝนแล้งน้ำน้อย ราษฎรตื่นกันซื้อขายเข้าราคาแพง ตามใจผู้มีเข้าอยากได้เงิน ผู้กลัวอดอยากซื้อเข้าไว้ ก็การเรื่องนี้ในพระเจ้าแผ่นดินไม่ขัดขวางอะไร โปรดให้ตามแต่ใจราษฎรจะซื้อขายกัน ไม่ได้ห้ามปรามพิกัดกดราคาข่มเหงอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้ามีผู้ใดไปอ้างรับสั่งวังหลวงก็ดีวังหน้าก็ดี ว่าพิกัดราคาเข้าห้ามไม่ให้ขายแพงขู่เข็ญผู้ขายเข้า ก็อย่าได้เชื่อเลย ให้จับเอาตัวมาส่งกรมพระนครบาล โดยมีพวกพ้องไปมากจับไม่ได้ให้รู้จักหน้ารู้จักชื่อไว้แล้วมาฟ้อง จะทำโทษให้

ประกาศมาณวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๔ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ