๒๗๕ ประกาศพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องขายฝากแลจำนำกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ณวันศุกร เดือน ๙ แรม ๘ ค่ำ ปีเถอะนพศก

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศเพิ่มเติมมาให้ทราบทั่วกัน ขายสวน ขายนา ขายก็ขายกันทีเดียว ขายฝากก็ดีจำนำก็ดีอย่าให้มี อย่าให้ใครตัดสินให้ถ่ายเดียว ผู้ซื้อผู้รับจำนำเขาให้ถ่ายฤๅเขาให้ซื้อคืนก็ซื้อได้ถ่ายได้ ถ้าเขาไม่ให้คืนเพราะเขาได้เสียเงินมาแต่ก่อนแล้ว ก็ให้เปนสิทธิแก่เขา ฤๅโรงศาลใดยังขืนเอามาว่าขายฝากจำนำไม่หลุด จะให้มีโทษแก่โรงนั้นศาลนั้น ถ้ามาฟ้องศาลหลวงด้วยเรื่องอย่างนี้ ให้ยึดเอาฟ้องนั้นไว้กราบทูลพระกรุณา ถ้าหัวเมืองให้ส่งมาจงทุกเรื่อง เว้นไว้แต่โฉนดยังอยู่กับเจ้าของที่มีชื่อต้องในโฉนด ผู้อื่นเปนญาติพี่น้องลักเอาชื่อสวนมาขายมาจำนำก็ดี ขายไม่ให้โฉนดไปยึดโฉนดไว้ได้จึงควรเห็นว่าเปนขายฝากเปนจำนำ ถ้าเอาโฉนดปล่อยไปให้เขาแล้ว เอาเปนขายขาดเปนหลุด

ประกาศมาณวันศุกร เดือน ๙ แรม ๘ ค่ำ ปีเถาะ๑๗พศกศักราช ๑๒๒๙ ฤๅเปนวันที่ ๕๙๔๕ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ