๒๗๑ ประกาศให้ผู้ติดใจสงสัยนายตุ้มมาสู้ความ

ณวันจันทร์เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีเถาะ๑๗พศก

คำประกาศว่านายตุ้มบัดนี้เปนเสมียนตราในกรมพระสุรัศวดีในพระบรมมหาราชวัง เปนคนไม่ดีมีพิษสงลงเอาเงินแก่ตัวเลขที่หักจากเจ้าหมู่มุลนาย ฤๅทำวุ่นวายต่างๆ อย่างใดๆ แก่เจ้าหมู่มุลนายสังกัดต่างๆ เกินพิกัดตามธรรมเนียม แลกะเกณฑ์จริงๆ กิตติศัพท์ไม่สู้ดีดังนี้มีอยู่ แต่จะเอาตัวผู้ที่เปนต้นกิตติศัพท์มาเปนโจทย์ว่า ก็เห็นว่าใช่คดีของผู้นั้น ไม่ควรจะให้เปนโจทย์ ด้วยผู้เจ้าคดีถูกพิพาทไม่มาร้องฟ้อง แต่ครั้นจะนิ่งเสียไม่ประกาศ ผู้ที่ทำกิตติศัพท์กล่าวร้ายนายตุ้ม ก็จะเที่ยวบ่นเที่ยวนินทาไป ว่าแผ่นดินใหญ่ช่วยถือท้ายนายตุ้มให้ข่มเหงท่านทั้งหลายทั้งปวง บัดนี้มีพระบรมราชโองการให้พระพรหมธิบาลเกาะตัวนายตุ้มไว้ก่อน ผู้ใดถูกนายตุ้มข่มเหงทำเกินพิกัด ลงเอาเงินทองฤๅกะเกณฑ์เอาอันใดมากไปกว่าการหลวง ก็รีบให้ทำเรื่องราวมายื่นฟ้อง แก่พระพรหมธิบาลในภายในกึ่งเดือน ตั้งแต่แรมค่ำ ๑ เดือน ๗ ไปจนสิ้นเดือน ๗ แล้วให้มาว่าความต่อสู้กับนายตุ้ม ให้พระพรหมธิบาลชำระให้ ถ้าพระพรหมภิบาลไม่รับฟ้อง ฤๅถ้าผู้ฟ้องยังสงสัยว่าพระพรหมภิบาลเข้ากับนายตุ้ม ก็ให้มาร้องถวายฎีกาในวันจันทร์ เดือน ๗ แรม ๗ ค่ำ ก็ดี ในวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๑๓ ค่ำ ก็ดี ถ้าพ้นกำหนดนี้ไม่มีใครมาฟ้อง ไม่มีใครมาร้องฎีกาเปนโจทย์สู้ความกับนายตุ้ม ก็จะต้องเห็นว่านายตุ้มนั้นเปนผู้ไม่มีโทษ กิตติศัพท์ที่เล่าฦๅนั้นเปนการเท็จ

ประกาศมาณวันจันทร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีเถาะ๑๗พศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ