๒๕๕ ประกาศให้ใช้เบี้ยทองแดงซีกเสี้ยว

ณวันพุธ เดือนอ้ายแรม ๑๐ ค่ำปีฉลูสัปตศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่ข้าราชการแลราษฎร ในกรุงแลหัวเมืองตลอดพระราชอาณาจักร์ให้รู้ทั่วกันว่า เบี้ยทองแดงทำใหม่มีตราเหมือนเบี้ยอัฐเหมือนเบี้ยโสฬศ อย่างใหญ่เรียกว่าซีก ใช้สองอันเปนเฟื้อง อย่างเล็กเรียกว่าเสี้ยว ใช้สี่อันเปนเฟื้อง ได้โปรดให้จ่ายใช้กัน ตั้งแต่ณวันพุธ เดือนอ้ายแรม ๑๐ ค่ำปีฉลูสัปตศก ถ้าผู้ใดได้ไป จะมาขึ้นเอาเงินที่ท้องพระคลังมหาสมบัติ เจ้าพนักงานจะรับขึ้นให้ตามพิกัดอย่างว่านี้ ให้ชนทั้งปวงรับใช้สอยกันอย่าได้สงสัยเลย

ประกาศมาณวันพุธ เดือนอ้าย แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูสัปตศกเปนวันที่ ๕๓๒๙ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ