ตอนที่ ๕

ถิ่นเดิม. ห้องใหญ่ใบบ้านของคาปุเล็ต.

นักดนตรีคอยอยู่, ทนายหลายคน, ถือผ้าเช็ดมือ, ออก.

ทนาย ๑. ป็อตแปนไปไหน, มันจึ่งไม่ช่วยยกของบ้าง ? มันนั้นหรือจะยกถาด! มันนั้นหรือจะขูดถาด!
ทนาย ๒. เมื่อใดกิริยาดีตกอยู่ในมือคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคน, และมือนั้นเปื้อนอยู่ด้วยละก็. เปนการสกะปรกมาก.
ทนาย ๑. เก็บตั่งเหล่านี้เสีย, ยกตู้ถ้วยชามแอบ, และระวังเครื่องเงิน. นี่แน่ะเจ้าคนดี, เอาขนมมาร์ชเปนไว้ให้ฃ้าชิ้นหนึ่งเถิด; แล้วก็, ถ้าเจ้ารักฃ้า, ขอให้นายประตูปล่อยให้สูสานไก๎รนด์สโตนกับเน็ลล์เฃ้ามาด้วย.-แอนตอนี! และป็อตแปน!
ทนาย ๓. อยู่นี่โว้ย.
ทนาย ๑. เฃาตามหาเจ้าและร้องเรียกเจ้า, ถามหาและเที่ยวหา, ที่ในห้องใหญ่.
ทนาย ๕. เราจะอยู่ทั้งที่นี่และที่โน่นด้วยอย่างไรได้.- ทำใจดีๆ. พวกเรา; ไวๆ หน่อย, แล้วก็ใครอยู่ที่หลังก็คงได้ดีละ.
  [พวกทนายเฃ้าโรง.]
  คาปุเล็ตกับจูเลียตออกพร้อมด้วยคนในบ้าน, พบแขกที่ออกอีกทางหนึ่ง.
คาปุ. เชิญเถิด, ท่านผู้ดี! นารีผู้ที่บาทา
  ไม่มีซึ่งตาปลาจะเต้นรำด้วยท่านไซร้ :-
  เออ, เออ, ท่านสุภาพสัตรี! มีหรือนางใด
  จะว่าไม่เต็มใจเต้นรำ? นางผู้เอื้อนอิด
  นิ้วตีนหล่อนคงมีตาปลา; ฉันคงไม่ผิด.-
  ยินดีรับเช่นมิตร! ตัวฉันเองยังจำได้
  เมื่อเคยสรวมหน้ากาก, และยามรุ่นดรุณวัย
  พูดจากระซิบในกรรณแห่งนางดรุณี,
  ซึ่งทำให้หญิงชอบ, ล่วงเลย, ล่วงแล้วบัดนี้:-
  เชิญเถิด, ท่านผู้ดี! - นักดนตรี, เริ่มเล่นไป.-
  หลีกหน่อย, หลีกหน่อยซี ! อย่าเบียด! เต้นรำเปนไร.-
  [ดนตรีเล่น และเฃาเริ่มเต้นรำกัน.]
  คบมา, อ้ายพวกไพร่! พับปลายโต๊ะขึ้นเสียเทอญ,
  และดับไฟในเตา, ห้องนี้ออกจะร้อนเกิน.-
  เออ, เพื่อน, ช่างน่าเพลินน่าเพลิดจิตนักหนาอยู่.-
  นั่งเถิด, นั่งเถิดอาคาปุเล็ต, จงนั่งดู,
  เพราะอาและฉันรู้ตัวแก่เกินเต้นรำไป;
  เออก็กี่ปีมาตั้งแต่อากับฉันไซร้
  ได้สรวมหน้ากาก?
คาปุ. เถ้า. ไหน, แม่เจ้าเอ๊ย, สามสิบปี.
คาปุ. อะไร! ยังไม่ถึง, ยังไม่ถึงแน่ละนี่:
  มันตั้งแต่พิธีลูเซ็นชีโออาวาห์:
  ถึงเปนเตค็อสต์จะเปนวันใดตามทีนา, [๑๑]
  นับปีญี่สิบห้า, ปีนั้นใส่หน้ากากกัน.
คาปุ. เถ้า. กว่าอีก, กว่าอีก; ลูกชายใหญ่เฃาแก่กว่านั้น,
  ลูกเฃาสามสิบมั่น.
คาปุ. เช่นนั้นจริงเจียวหรืออา ?
  ลูกเฃายังหนุ่มน้อยเมื่อสองปีที่ล่วงมา.
โรเมโอ. นางนั้นคือใครนาซึ่งดูราวอาภรณใส
  ที่หัดถ์แห่งชายนั้น?
ทนาย. ดิฉันนี้หาทราบไม่,
โรเมโอ. เออ, หล่อนสิสอนไฟให้ส่องแสงสว่างวาม!
  ดูราวกับหล่อนห้อยณปรางแห่งราตรีราม
  เหมือนรัตนางามณกรรณแห่งคนผิวนิล;
  ความงามงามเกินใช้, มีค่าไกรเกินแผ่นดิน!
  นกเฃาเผือกผ่องบินในฝูงกาก็ปานกัน,
  โฉมนางสำอางค์อยู่ในหมู่นางก็ฉันนั้น,
  จบเพลงระบำพลัน, จะคอยดูหล่อนอยู่ไหน,
  แล้วต้องมือหล่อนน้อยพลอยให้มือเราเลิดได้.
  เคยรักแล้วหรือใจเมื่อก่อนนี้ ? เถียงเถิดตา!
  เพราะยังมิเคยเห็นงามจริงจนคืนนี้นา.
ติบ. นี่, ตามเสียงเจรจา, เปนอ้ายมอนตะคิวพาล. -
  เอาดาพกูมา, เด็ก. - ชะ! อวดดี, อ้ายสันดาน,
  เฃ้ามาถึงในบ้าน, ใส่หน้ากากตลกมา
  เพื่อเย้ยและเยาะการงานของเราหรือในว่า?
  บัดนี้, โดยคุณาและชื่อเสียงสกุลไซร้,
  แม้เราจะฆ่ามันอันบาปกรรมหามีไม่
คาปุ. เอ๊ะ, หลาน, นั่นเปนไร ? ไฉนมาเอะอะเล่า?ี
ติบ. คุณลุง, อ้ายนั้นเปนมอนตะคิว, ศัตรูเรา;
  มันแสนระยำเฃ้ามาทีนี้เทราะมุ่งร้าย,
  เพื่อเย้ยการงานดีณคืนนี้มันมุ่งหมาย.
คาปุ. โรเมโอหรือหลานชาย ?
ติบ. นั่นอ้ายโรเมโอพาล.
คาปุ่. เจ้าจงสกดใจ, อย่ากวนเฃาเลยนะหลาน,
  ดูท่าและอาการของเฃาไซร้สุภาพดี;
  และ, อันที่จริง, ชาวเวโรนาชมเฃานี้
  ว่าเปนชายหนุ่มดีและประพฤติก็ดีงาม:
  ถึงแม้จะให้สินทั้งหมดสิ้นบุรีราม
  ลุงก็ไม่ก่อความร้ายแก่เฃาในเคหา:
  ดังนั้นสงบจิต, อย่าพิศเพ่งเฃาเลยนา:
  ลุงชอบเช่นนี้, ถ้ายังเคารพลุงนี้ไซร้,
  จงทำหน้าบานเบิกเลิกหน้านิ่วเสียทันใด,
  ซึ่งไม่เหมาะเลยในงานบรรเทิงรื่นเริงนี้.
ติบ. มันเหมาะ, เพราะมีแขกที่ปลอมแปลกเปนกาลี,
  ผมไม่ขอทนนี่.
คาปุ. แต่กูจะให้ทนละ:
  อะไร, เด็กโยโส! ต้องทนได้ : ตายสิวะ;
  ที่นี่กูอิศระ, หรือมึงโต ? อ้ายจัญไร.
  มึงไม่ขอทนเฃา! พระเจ้าช่วยกูพ้นภัย,
  มึงจะก่อเหตุใหญ่ในหมู่แขกของกูหรือ?
  มึงจะก่อกำเริบโกลาหล! มึงแหละฮือ!
ติบ. จริงนะ, คุณลุง, คือมันร้ายครัน.
คาปุ. อ้ายจัญไร:
  มึงนี้อวดดีหนอ : อ้อร้ายนักหรือไฉน ?
  ก่อเหตุคราวนี้ไซร้มึงเจ็บเอง,- กูย่อมรู้:
  มึงจะอวดดีขัดใจกู ! เฮ้ย, ชอบกลอยู่.-
  ดีเพื่อน, ฉันชอบดู !- อ้ายสู่รู้มึงหลีกไป.
  หยุดพูด, หาไม่กู - ส่องไฟอีก, เฮ้ยส่องไฟ !-
  กูต้องห้ามมึงได้. - ดีแล้วเพื่อน, เชิญสำราญ !
ติบ. ขันตีที่กดไว้ประทะไฟโทโษหาญ
  ทำให้เนื้อเต้นร่านเพราะต่างแรงต่างสู้กัน.
  เราจำจะหลีกไป: แต่การเสือกของมันนั้น,
  เดี๋ยวนี้ดูหวานครัน, จะกลับกลายเปนขื่นขม. [เฃ้าโรง.]
โรเมโอ. แม้ฃ้าละลาบล่วงณสถานวโรดม
  ด้วยหัดถะถ่อยชม, ฤก็บาปบ่มากมี,
  โทโอษฐะเปรียบมามะกะ, คอยณที่นี้
  แก้กิจจะกาลีทุษะด้วยจะจุมพิต.
จูเลียต. อ้าท่านอุบาสก, นขะท่านสิแสนผิด,
  ทำบูชะนีย์กิจธุระถูกสิจึ่งดี;
  หัดถ์เทวะรูปมามะกะจับก็ควรที่,
  แลมือประนมนี้สิแสดงนะมัสแท้.
โรเมโอ. รูปหล่อและผู้ไหว้นิระโอษฐ์ละหรือแม่ ?
จูเลียต. โอษฐ์ควรจะมีแต่ธุระวอนสุเทวา.
โรเมโอ. เช่นนั้นก็เทวีอนุญาตดะนูนา,
  เพื่อรักษะศรัทธาดนุขอก็ตามใจ.
จูเลียต. ถึงแม้ประสาทพร, ปะฏิมาบ่หวั่นไหว.
โรเมโอ. เช่นนั้นสิอย่าไคล, ขณะฃ้าจะรับพร.
  ดังนี้ด้วยปากขอล้างบาปโดยแตะปากหล่อน. [จุมพิตนาง.]
จูเลียต. ดังนี้ปากฉันย้อนรับบาปนั้นติดเอามา.
โรเมโอ. บาปจากปากฉันหรือ ? เออชี้บาปชื่นอุรา !
  ขอบาปคืนเถิดนา.
จูเลียต. คุณจูบตามตำหรับดี.
นางนม. คุณคะ, คุณแม่อยากพบพูดด้วยณบัดนี้.
โรเมโอ. ใครเปนชนนี ?
นางนม. เออ, พ่อหนุ่ม, จะบอกให้,
  คุณแม่ของหล่อนคือผู้เปนแม่เรือนนี้ไซร้,
  เปนหญิงดีเหลือใจ, และฉลาด, และเลิดดี:
  ฉันเลี้ยงบุตรีท่านที่คุณพูดด้วยเมื่อกี้;
  ขอบอกว่าชายที่ได้ลูกสาวของท่านพลัน
  จะได้รวยเงิน.
โรเมโอ. หล่อนคาปุเล็ตหรือเช่นนั้น ?
  โอ้อกกูแตกลั่น ! เหมือนฝากชีพณศัตรู
เบ็น. ควรไปกันที; งานกำลังแสนสนุกอยู่
โรเมโอ. เออ, พี่ก็ย่อมรู้: แต่ก็ยิ่งอนาถใจ,
คาปุ. อ้าว, ท่านทั้งหลาย, อย่าเพ่อรีบด่วนชวนกันไป;
  เราจัดของว่างไว้สักเล็กน้อยคอยเชิญกิน.-
  อ้อ, เปนเช่นนั้นหรือ ? ขอขอบใจท่านทั้งสิ้น;
  ขอบใจท่าน, ฃ้ายินดีที่ท่านได้เมตตา.-
  เอาคบมานี้อีก !- มาเถิดเรา, เฃ้านิทรา.
  เออ, นี้เปนเวลาดึกแล้วหนอ, ควรเฃ้าไป.
  ฉันจะไปนอนนา
  [เฃ้าโรงหมดนอกจากจูเลียตกับนางนม.]
จูเลียต. นมจ๋า, จงมานี่. ชายผู้ดีนั้นคือใคร?
นางนม. ทายาทและลูกใหญ่ของติเบริโอนา.
จูเลียต. นั่นใครกำลังเดินจะออกพ้นทวารา ?
นางนม. ดูเหมือนเฃาชื่อว่าเปตรูชิโอ, แต่เหลือจำ.
จูเลียต. นั่นใครเดินสุดท้าย, คือชายที่ไม่เต้นรำ ?
นางนม. ไม่รู้เปนแม่นยำ. ต้องไปถามเฃาดูที.
จูเลียต. ไปถามชื่อเฃามา.- แม้ภรรยาของเฃามี.
  หลุมศพของฃ้านี้จะแทนแท่นนอนอาวาห์,
นางนม. เฃาชื่อโรเมโอ, และเปนมอนตะคิวนา;
  ลูกเดียวของมหาปัจจามิตร์ของคุณเจียว.
จูเลียต. โอ้ว่าสิเนหะดนุเอกก็กำเนิดณชังเดียว !
  แรกพบบรู้บมิเฉลียวคติรู้สิเลยกาล !
  โอ้ว่ากระไรนะประดิพัทธะประหัดมะโนมาลย์,
  บังเอินสมัคมนะสมานฤดิรักศะตรูเรา.
นางนม. อะไร ? อะไรคุณ ?
จูเลียต. เปนคำฉันท์อันจำเฃา
  ผู้เต้นรำด้วยเล่าท่องให้ฟังกี้นี้นา.
เสียงในโรง. จูเลียต ! คุณจูเลียต !
นางนม. ได้ยินแล้ว, ประเดี๋ยวมา.-
  เฃ้าไปเถิดแก้วตา; บรรดาแขกไปหมดแล้ว.
  [พากันเฃ้าโรง]

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ