ตอนที่ ๓

ถิ่นเดิม. ห้องหนึ่งในเรือนของคาปุเล็ต.

คุณหญิงคาปุเล็ต และนางนม ออก.

คุณหญิง ค. นม, ลูกฉันอยู่ไหน ? เรียกมาไว, ฉันให้หา.
นางนม. อ๋อ, ด้วยพรหมจาริฃ้าเมื่อสิบสองปี, [๑]
  ดิฉันจะเรียกมา.- คุณฃา ! คุณผู้เลิดดี ! -
  อุ๊ยตาย !- ไปไหนนี่ ! - คุณจูเลียต, คุณเจ้าฃา !
  จูเลียต ออก.
จูเลียต. อะไร ! ใครเรียกฉัน ?
นางนม. คุณแม่.
จูเลี่ยด. อ้อ. ขอวันทา.
  คุณแม่ได้ให้หาเพื่อเหตุใดโปรดให้รู้.
คุณหญิง. ธุระคือดังนี้. - นม, หลีกไปเสียสักครู่.
  มีเรื่องระหัสอยู่: - อ้อ, นมกลับมาก่อนที;
  ฉันนึกขึ้นได้ว่านมควรรู้การเรื่องนี้.
  นมรู้ว่าบุตรีมีอายุดรุณวัย,
นางนม. ดิฉันบอกอายุของคุณตรงชั่วโมงได้.
คุณหญิง ค. ยังหย่อนสิบสี่.
นางนม. ให้ฟันฉันหักสิบสี่ซี่,-
  แต่อนิจจา, ฉันก็ฟันเหลืออยู่เพียงสี่,-
  คุณหย่อนสิบสี่ปี. บัดนี้อีกเท่าไรกัน
  จะถึงวันแล็มมาส ? [๒]
คุณหญิง ค. อีกกึ่งเดือนกับเศษวัน.
นางนม. เศษเลยไม่สำคัญ, ดิฉันนึกแต่เท่านี้,
  คือถึงคืนแล็มมาสคุณจะครบสิบสี่ปี.
  สูสาน - พระเจ้ามีเมตตาผู้ศรัทธาปวง !
  อายุเท่าคุณนี้: สูสานอยู่กับจอมสรวง; [๓]
  หล่อนดีนักจึ่งล่วงลับจากแม่ : - แต่ดังนี้,
  ถึงคืนแล็มมาสคุณอายุจะครบสิบสี่;
  ครบถ้วนจำนวนปี; ดิฉันนี้จำมั่นไว้.
  สิบเอ็ดปีแล้วนานับตั้งแต่แผ่นดินไหว;
  และคุณอดนมไซร้ - ดิฉันนี้ไม่ลืมหลง -
  วันใดในปีนั้นไม่สำคัญเหมือนมั่นคง:
  เอาบรเพ็ดลงทาหัวถันดิฉันไว้,
  นั่งรับแสงตวันใต้กุฎนกพิราบใหญ่,
  เจ้าคุณคุณหญิงไปวันนั้นที่มันตุวา:-
  ดิฉันนี้ช่างจำได้แม่นยำ:- ดังนี้ว่า,
  พอคุณลิ้มรสาบรเพ็ดที่ทาอยู่
  ที่ถัน, และทันใดรู้สึกขม, น่าเอ็นดู,
  คุณเคืองและโกรธวู่วิวาทถันน่าขันนัก !
  หนีจนชนกุฎนก, เช่นนี้หนอไม่ต้องพัก
  ไล่นมเพราะขมนัก, ตั้งแต่นั้นอดนมดี.
  แต่นั้นจะนับมาเวลาล่วงสิบเอ็ดปี;
  เพราะเมื่อนั้นคุณนี้ยืนเองได้; ให้ดิ้นตาย,
  คุณอาจสามารถวิ่งและเดินเล่นสดวกดาย;
  วันก่อนนั้นเคราะห์ร้ายล้มหน้าผากเธอโนไป:
  สามีของดิฉัน - พระเจ้ารับวิญญาณไว้ !
  พูดขันนี่กระไร - อุ้มคุณนี้ขึ้นโดยพลัน:
  เฃาว่า, “เวลานี้คุณล้มขว้ำลงหรือนั้น ?
  เมื่อรู้เดียงสาพลันจะต้องล้มลงนอนหงาย;
  จริงไหมเล่า, คุณจูล ?” แม่เจ้าเอ๊ย, ขันจะตาย,
  คุณหยุดร้องไห้หายแล้วตอบ “เออ” แจ่มแจ้งดี.
  คำพูดล้อเลียนกันพลันจะเปนจริงบัดนี้ !
  จริงนะ, แม้ฃ้านี้จะอยู่ถึงอายุพัน
  คงจะไม่ลืมคำที่ถาม: “จริงไหมเช่นนั้น ?”
  น่ารัก, คุณนิ่งพลันแล้วตอบ “เออ” ดังนี้ไซร้.
คุณหญิง ค. พอแล้วละเรื่องนี้; สงบทีเถิดเปนไร.
นางนม. เจ้าคะ: แต่จะให้ดิฉันอดหรือความขัน,
  เมื่อนึกถึงคุณหยุดร้องไห้ตอบว่า “เออ” พลัน
  แต่ว่าตัวดิฉันจำได้ว่าหน้าผากเธอ
  บวมโนโตสักเท่าใช่ไก่อ่อนเทียวละเออ;
  ล้มฟาดแรงเทียวเหนอ; และร้องไห้อยู่แงงัน :
  สามีดิฉันว่า, “คุณล้มขว้ำลงหรือนั่น ?
  เมื่อรู้เดียงสาพลันจะต้องล้มลงนอนหงาย;
  จริงไหม, คุณจูล ?” เธอตอบว่า “เออ” ขันจะตาย.
จูเลียต. หยุดบ้างเถิด, ฉันอาย, นะนมจ๋าอย่าพูดนัก.
นางนม. เลิกทีไม่เล่าละ. พระเปนเจ้าช่วยพิทักษ์ !
  คุณเปนเด็กน่ารักที่สุดที่ฉันเลี้ยงมา:
  ถ้าแม้ได้อยู่เห็นคุณแต่งงานการอาวาห์,
  จะสมปราถนาดิฉันนี้แสนดีใจ.
คุณหญิง ค. เออว่า, “อาวาห์” นั้นเองเปนข้อที่ฉันไซร้
  ตั้งจิตมาฃานใข. จูเลียตลูกจงตอบพจน์,
  ความเห็นเปนอย่างไรในการจะเษกสมรส ?
จูเลียต. นั่นเปนเกียรติยศที่ลูกนี้มิเคยฝัน.
นางนม. เปนเกียรติยศ ! เออ, ถ้านมเธอมิใช่ฉัน,
  จะว่าคุณดูดถันจนสามารถฉลาดจริง.
คุณหญิง ค. จงนึกถึงแต่งงาน; นงคราญอ่อนกว่าลูกหญิง,
  ผู้คนนับถือยิ่งในธานีเวโรนา,
  เปนแม่อยู่แล้วแท้. อีกตัวแม่คำณวนมา,
  ก็ได้เปนมารดาของลูกราวอายุมี
  เท่าลูกบัดนี้สาว. ขอกล่าวตัดความบัดนี้;
  ปารีสประเสริฐดีขอลูกน้อยเปนคู่ครอง.
นางนม. ชายเลิด, นะคุณนะ! คุณเจ้าคะ, ชายน่าปอง,
  ทั้งโลกก็ชมก้อง-รูปราวหล่อวิไลยลาน.
คุณหญิง ค. ทั่วทั้งเวโรนาบุบผาใดไม่เปรียบปาน
นางนม. จริงนา, บุบผาบาน; เปนแน่แท้เลิดวิไลย.
คุณหญิง ค. จะว่าอย่างไร ? ลูกจะรักเฃาได้หรือไม่ ?
  ราตรีนี้จะได้ประสบเฃาณกลางงาน:
  จงตรวจดูวงหน้าปารีสแม้นอักษรสาร,
  แล้วพบความเบิกบานเขียนไว้ด้วยปากกางาม;
  ตรวจถ้วนทุกส่วนพักตร์ผสมลักษณาราม,
  ดูล้วนทุกส่วนงามจะยวนจิตพิศเพลินใจ;
  ลักษณ์ใดไม่แลเห็นแจ่มเจนณสมุดไซร้,
  คงพบธิบายไว้ณริมน่า, คือตาเฃา. [๔]
  สมุดประเสริฐแห่งความรัก, ชายเฉิดเฉลา,
  ยังหย่อนความเพริดเพราก็เพราะไร้ใบปกดี:
  ปลาอยู่ในสมุท; และย่อมสุดประเสริฐศรี
  ที่น้ำงามขจีจะหล่อปลาสง่าครัน: [๕]
  สมุดที่งามแม้มีกุญแจแจ่มสุวรรณ
  ชนเห็นว่าเหมาะครันเพื่อเก็บสารกาญจนา:
  เช่นกันอันลูกคงได้ส่วนแบ่งสมบัตยา,
  โดยรับเฃาไว้ราคาลูกเองบ่ลดไป.
นางนม. ลดไป! ต้องใหญ่ยิ่ง: หญิงคบชายก็ต้องใหญ่.
คุณหญิง ค. พูดกันสั้นๆ, ใจรักได้หรือปารีสนั้น ?
จูเลียต. ลูกจะดูเพื่อรัก, แม้รักได้เพราะดูกัน;
  แต่ตาของดิฉันจะไม่ดูให้เกินกว่า
  คุณแม่จะเห็นชอบและให้แรงแห่งดวงตา.
  ทนายผู้ ๑ ออก.
ทนาย โปรดก่อน, พวกแขกมา, และอาหารก็ขึ้นแล้ว.
  มีผู้เรียกคุณหญิง, มีผู้ถามหาคุณนาย, แม่นมถูกเฃาด่าในห้องเทียบอาหาร, และอะไรถึงที่ทุกอย่าง. กระผมต้องไปคอยรับใช้; กระผมขอเชิญไปโดยพลัน.
คุณหญิง ค. เราจะตามเฃ้าไป [ทนายเฃ้าโรง.] จูเลียต, เคานต์คอยลูกแก้ว.
นางนม. เชิญสู่ราตรีแผ้ว เพื่อนำสู่ทิวาสราญ. [ต่างเฃ้าโรง.]
  1. ๑. ถ้าเมื่อใดพบเลขหมายอย่างนี้ โปรดพลิกไปดูคำอธิบายข้างท้ายสมุด.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ