ตอนที่ ๔

ถิ่นเดิม. ห้องหนึ่งในเรือนของคาปุเล็ต.

คุณหญิงคาปุเล็ต และนางนม ออก.

คุณหญิง ค. รับเอากุญแจนี้, หยิบเครื่องเทศเพิ่มให้พอ.
นางนม. ในห้องของหวานขอเพิ่มควินซ๎แลอินทผลำ.
  คาปุเล็ต ออก.
คาปุ. เร็ว, เร็ว, เร็ว ! ไก่ขันสนั่นเสียงแล้วสองซ้ำ,
  ระฆังทิวาย่ำแล้ว, นี่สามนาฬิกา:
  จงดูขนมหน่อยเถิด, แม่อันเจลิคา: [๔๗]
  ไม่ต้องตระหนี่นา.
นางนม. ไปเถิด, คุณกะเทย, ไป, [๔๘]
  นอนเสียเถิดเจ้าฃ้า; หาไม่พรุ่งนี้จะไข้
  เพราะในคืนนี้ไซร้อยู่ดึกนอนไม่เต็มตา.
คาปุ. ไม่เปนเช่นนั้น: ฉันเคยอยู่รุ่งแต่ก่อนมา
  เพื่อเหตุอันน้อยกว่าครั้งนี้, และไม่เคยไข้.
คุณหญิง ค. จริง, ท่านได้เคยอยู่เพื่อเล่นชู้ละเลิงใจ;
  แต่ว่าคราวนี้ไซร้ดิฉันจะคอยกีดท่าน.
  [คุณหญิงและนางนมเฃ้าโรง.]
คาปุ. ขี้หึงส์จริง ๆ หนอ, ขี้หึงส์.
  [ทนายสามสี่คน, ถือฟืนและกระจาดออก.]
  เฮ้ย, อ้ายสันดาน,
  นั่นอะไร ?
ทนายที่ ๑. สิ่งของที่ต้องการในครัว, ไม่ทราบอะไร.
คาปุ. ไว ๆ เฃ้า, ไว ๆ [ทนายที่ ๑ เฃ้าโรง.]
  หาท่อนไม้แห้ง ๆ, ไป:
  เรียกปีเตอร์, จะได้ชี้ท่อนฟืนให้มึงพลัน.
ทนายที่ ๒ กระผมก็มีตาคงหาฟืนพบเหมือนกัน,
  และส่วนปีเตอร์นั้นไม่ต้องขอแรงช่วยหา, [เฃ้าโรง.]
คาปุ. ให้ตาย, มันตอบดี; ช่างพูดขัน, อ้ายลูกหมา !
  จะให้เปนอ้ายบ้า.-แม่เจ้าโว๊ย, รุ่งแล้วนี่:
  เคานตีจะมาถึงไม่ช้าพร้อมด้วยดนตรี, [๔๙]
  เพราะเฃาได้พาทีว่าจะมา. [เสียงดนตรีในโรง.]
  อ้า, มาใกล้.
  นม!-หล่อน!-เฮ้ย, นี่แน่!-นม, ฃ้าเรียก, มาไวๆ !
  นางนม กลับออกมา.
  ไปปลุกจูเลียต, ไป, ช่วยแต่งตัวลูกดี ๆ;
  ฃ้าจะไปพูดกับปารีส:-ไป, ไวๆ ซี,
  ไว ๆ; เจ้าบ่าวลีละถึงบ้านเราแล้วนา.
  บอกว่าไว ๆ เฃ้า. [เฃ้าโรง.]

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ