เบิกโรง

ตัวเบิกโรงออก

ตัวเบิกโรง กล่าวถึงสกุลสอง, กิติศักดิ์เสมอกัน,
  อยู่ร่วมณถิ่นบรรพะบุเรศเวโรนา,
  จากโทษะเก่าแก่ทุษะใหม่ก็เกิดมา,
  จนญาติวงศาคณะมิตระผิดใจ.
  จากเบื้องอุทรโทอริแรงกำแหงไซร้
  เกิดบุตร์ชะไมใจมนะรักสมัคสมาน;
  กล่าวเรื่องชะไมบุตร์ฤก็สุดจะสงสาร
  สองบุตระวายปราณและระงับกลีบร.
  เรื่องสองสมรสมรสะอีกชิวีมรณ,
  อีกสองบิดาร้อนทุษะโกรธบ่รู้วาย,
  จนบุตระสุดชีวิตะโกรธะจึ่งหาย,
  เปนเรื่องแสดงภายณเขตสองนาฬิกา;
  หากท่านประกอบขันติสดับและทัศนา,
  ใดพร่องก็เหล่าฃ้าจะอุสาหะแก้ไข.

(เฃ้าโรง.)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ