คำอำนวย

๏ บทกาพย์ลครของ กวิเลิดประเสริฐศรี
เชกส๎เปียร์ปะริญมี กิติเลื่องณโลกา
๏ กล่าวเรื่องอุภัยพง ศะบุราณวิวาทา
มีบุตระสองรา ฤดิรักษะโดยธรรม
๏ แต่แสนจะสงสาร รติพรากเพราะเวรกรรม
รับบาปบิดาทำ กลิราญประหารกัน
๏ หนุ่มสาวก็จำพราก จรจากสมรผัน
จนปราศะชีวัน บ่มิเสื่อมมโนสมร
๏ ฃ้าเพียรประพนธ์บท วรนาฎะกากร
เพื่อเพิ่มวรักษร ณสยามะภาษา
๏ ฃ้าขออำนวยให้ วรราชะชายา
พระอินทระศักดิ์นา ริศะจีวิไลยวรรณ
๏ เพื่อเปนพยานรัก ฤดิร่วมสิเนห์กัน
ยืนจนประจบพรร ษะชิวีดนูสลาย ฯ

<รามวชิราวุธ ปร>

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ