ตอนที่ ๒

ถิ่นเดิม. ถนนแห่งหนึ่ง.

คาปุเล็ต, ปารีส, และทนาย ออก.

คาปุ. แต่มอนตะคิวถูกเจ้านายผูกเหมือนเช่นฉัน.
  คาดโทษไว้เช่นกัน; และฉันเห็นไม่ยากนัก
  สำหรับคนผู้เถ้าอย่างเช่นเราสันตีรักษ์,
ปารีส. ใต้เท้าทั้งสองศักดิ์และเกียรติ์ก็เสมอกัน;
  และน่าสลดใจที่โกรธเคืองกันนานครัน.
  แต่คำขอดิฉันใต้เท้าเห็นเปนฉันใด ?
คาปุ. ฉันเปนแต่กล่าวซ้ำซึ่งถ้อยคำเคยกล่าวไว้ :
  บุตรีของฉันไซร้ไม่รู้จักซึ่งโลกา;
  อายุของหล่อนมีสิบสี่ปีมิถ้วนนา;
  ให้อีกสองพรรษาผ่านไปก่อนเถิดเปนไร
  จึ่งค่อยคิดเห็นควรให้หล่อนเษกสมรสได้.
ปารีส. หญิงอ่อนกว่าหล่อนไซร้เปนมารดาแล้วมีถม.
คาปุ. ชิงสุกก่อนห่ามมักจะพลันหักโค่นระทม.
  ลูกฉันก็ตายล้มเสียสิ้นแล้วเหลือเอกา,
  หล่อนเปนบุตรีแก้วที่หวังห่วงดังดวงตา:
  ค่อยเกี้ยวหล่อนเถิดนา, ปารีส, ให้ได้ดวงใจ,
  ส่วนความยินยอมของฉันเปนส่วนอันน้อยไซร้;
  หากลูกประนอมใจ, ภายในวงหล่อนเลือกฟั้น
  ฉันพร้อมยอมยินดีและยอมให้เต็มใจครัน.
  คืนนี้แหละตัวฉันจะมีงานเช่นเคยมา,
  และฉันจะเชิญแขกมากจำนวนประมวลนา,
  ตามที่สิเนหา; ทั้งตัวท่านในพวกนั้น,
  อีกหนึ่ง, ยินดีรับ, จะช่วยเพิ่มปรีดานันท์.
  ที่เคหะของฉันจงคอยดูณคืนนี้
  นางฟ้ามาเดินดินประภาส่องนภาศรี:
  อีกสุขสราญมีเช่นชายหนุ่มรู้สึกตน
  ยามเมษะมาศแพรวพะพรายเหยียบที่ตามซ่น
  แห่งเหมันต์มืดมล, คือท่านจะได้ยินดี
  ท่ามกลางสุรางค์ราวบุบผะแย้มณราตรี
  ในเย่าฃ้าเจ้านี้; จงฟังปวง, อีกปวงดู,
  และชอบอนงค์ที่ประเสริฐศุภลักษณ์ตรู:
  จงแลแล้วเปรียบดูด้วยลูกน้อยของดิฉัน.
  ซึ่งรวมอยู่นั่นด้วย, แต่อาจทรามกว่าทั้งนั้น.
  มาเถิด, มาด้วยกัน.-เฮ้ย, ทนายจงเที่ยวไป
  ทั่วเวียงเวโรนา; และหาท่านเหล่านี้ไซร้
  ซึ่งนามมีจดไว้ที่นี้, อีกบอกด้วยว่า
  เคหาสน์ของกูพร้อมจะต้อนรับเฃาอยู่นา.
  [คาปุเล็ตและปารีสเฃ้าโรง.]
ทนาย. ใช้เราไปเที่ยวหาผู้มีนามจดที่นี้
  ตามตำรามีจดไว้ว่าให้ช่างทำเกือกยุ่งกับไม้วา, และช่างตัดเสื้อยุ่งกับไม้พิมพ์ทำเกือก, ชาวประมงกับดินสอ, และช่างเขียนกับแหวน; แต่เราสิถูกใช้ให้ไปเที่ยวหาคนที่มีนามจดไว้ในที่นี้, แล้วก็ไม่รู้ได้เลยละว่าเสมียนเฃาจดนามใครไว้ในนี้บ้าง. เราต้องไปหาผู้รู้หนังสือ. พอดีเทียว.
  เบ็นโวลิโอ และ โรเมโอ ออก.
เบ็น. จริงนะ, เพลิงหนึ่งเผาเอาเพลิงอื่นดับได้, พี่;
  ปวดหนึ่งระงับดีโดยปวดอีกแห่งหนึ่งแท้;
  เวียนหัว, กลับตัวเวียนอาจหายเหียนได้เปนแน่;
  ทุกข์ร้ายอาจหายแม้หาทุกข์อื่นมาเปนยา:
  หาอื่นที่ติดใจเฃ้ามาไว้ณดวงตา,
  พิษเก่าซึ่งร้ายนาก็จะดับจะสูญไป.
โรเมโอ. ใบกล้วยตานีพอกสิเห็นพอจะใช้ได้.
เบ็น. พอกเพื่อแก้อะไร ?
โรเมโอ. ก็แก้แข้งที่เดาะหาย.
เบ็น. อะไร, โรเมโอ, โอ้บ้าแล้วหรือพี่ชาย ?
โรเมโอ. ไม่บ้า, แต่เคราะห์ร้ายถูกมัดยิ่งกว่าคนบอ;
  ถูกขังตรางไว้, มิให้กินอาหารพอ,
  ลูกเฆี่ยนและกวนหนอ-เออ, สบายอยู่หรือหวา ?
ทนาย. ท่านจงจำเริญ. ท่านอ่านเปนหรือไม่เจ้าฃา ?
โรเมโอ. ฃ้าอ่านเคราะห์ของฃ้าในความโศกทราบได้ดี.
ทนาย. บางทีท่านจะได้เรียนรู้โดยไม่ต้องใช้ตำรา: แต่, ขอประทานเจ้าฃ้า, ท่านอ่านอะไร ๆ ที่เขียนไว้ได้ทั้งนั้นหรือ ?
โรเมโอ. ได้, ถ้าฃ้ารู้จักหนังสือและภาษานั้น.
ทนาย. ท่านกล่าวโดยสุจริต; อยู่สบายเถิด !
โรเมโอ. ช้า, ทนาย, ฃ้าอ่านได้. [อ่าน.]
  “สินยอร์มาร์ติโนและภรรยาและบุตรี;
  คอนเตอันเส็ลมีและน้องสาวรูปเอี่ยมโอ่;
  คุณหญิงผู้เปนหม้ายแห่งท่านวิตรูวิโอ;
  สินยอร์ปละเซ็นชิโยและหลานสาววิไลยลออง;
  เมอร์คิวชิโออีกวาเล็นไตนผู้เปนน้อง;
  อาคาปุเล็ตของเรา, พร้อมบุตริภรรยา;
  หลานสาวสำรวยนามรอสะไลน; ลิเวียสง่า;
  ติบอลต์, สินยอร์วาเล็นชิโยญาติสนิธ;
  อีกลูซิโอกับเฮเลนามีจริต.”
  สมาคมวิจิตร์; จะเชิญเฃาไปแห่งใด ?
ทนาย. โน่น-
โรเมโอ. ที่ไหน ? ไปกินเลี้ยงหรือ ?
ทนาย. ที่บ้านของเรา.
โรเมโอ. บ้านของใคร ?
ทนาย. ของนายฃ้าเจ้า.
โรเมโอ. ที่จริงฃ้าควรจะได้ถามข้อนั้นเสียก่อนแล้ว.
ทนาย. บัดนี้ฃ้าเจ้าจะตอบท่านโดยไม่ต้องให้ถาม. นายของฃ้าเจ้าคือท่านคาปุเล็ตผู้เปนเศรษฐีใหญ่; แล้วก็ถ้าท่านไม่ใช่พวกมอนตะคิวละก็, ฃ้าเจ้าขอเชิญท่านไปดื่มเหล้าด้วยสักถ้วยหนึ่ง. ขอท่านจงอยู่สุข ! [เฃ้าโรง.]
เบ็น. ในงานโบราณของคาปุเล็ตคืนนี้ไซร้
  สาวรอสะไลนไป, แม่งามผู้ที่พี่รัก,
  ทั้งหญิงที่ชนชมณเวโรนะพร้อมพรัก:
  ไปเถิด; ดูประจักษ์ด้วยตาเที่ยงบ่เอียงเอน
  เปรียบพักตร์หล่อนกับพักตร์อื่นที่น้องจะชี้เช่น,
  น้องจะให้พี่เห็นแม่หงส์ทองต้องเปนกา.
โรเมโอ. เมื่อใดศรัทธาแห่งนัยเนตร์ของเชษฐา
  เห็นผิดเช่นน้องว่า, น้ำตาจงกลายเปนไฟ !
  ดวงเนตร์ที่น้ำท่วมอยู่เนืองนิตย์ไม่บรรลัย,
  เหมือนคนที่บาปใหญ่, มุสาแล้วให้เพลิงผลาญ !
  หญิงงามกว่าโฉมศรี ! พระระวีเห็นทุกย่าน
  ไม่เคยเห็นใครปานแต่โลกเริ่มประเดิมมา,
เบ็น. อ๊ะ, พี่เห็นหล่อนสรวย, ด้วยไม่มีผู้อื่นนา,
  ชั่งหล่อนกับฉายาด้วยสองเนตร์แทนตราชู;
  แต่ในตราชูแก้วอันนั้นจงลองชั่งดู
  เทียบนางที่รักอยู่กับนางอื่นที่น้องไซร้
  จะชี้ให้ที่ชมณการเลี้ยงคืนนี้ได้,
  หล่อนผู้เลิดวิไลยจะลดถอยในตาเตง.
โรเมโอ. จะไป, มิใช่เพื่อไปเห็นอย่างน้องอวดเก่ง,
  ไปชมของพี่เองซึ่งงามเลิดณโลกา. [พากันเฃ้าโรง.]

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ