ตอนที่ ๔

ถิ่นเดิม. ถนนแห่งหนึ่ง.

โรเมโอ, เมอร์คิวชิโอ, เบ็นโวลิโอ ออก, พร้อมด้วยชายสรวมหน้ากากอีกห้าหรือหกคน, คนถือคบเพลิง. และคนอื่นๆ.

โรเมโอ. ไหน, จะให้กล่าวความเช่นนี้เพื่อแก้ความหาญ,
  หรือเราจะหน้าด้านเฃ้าไปโดยมิแก้ใด?
เบ็น. การพูดยืดยาวนักบัดนี้ย่อมเกินสมัย.
  อย่าเปนกามะเทพไปพร้อมผ้าแถบผูกนัยนา,
  ถือคันธนูไม้ทาสีแบบของตาร์ตาร์, [๖]
  เพื่อหลอกคณานาริเหมือนเด็กไล่ปักษี;
  หรือเฃ้าไปเหมือนผู้เบิกโรงและแสร้งทำที
  เหมือนพูดปากเปล่าดี, ที่แท้พูดตามบอกบท:
  แต่เฃาจะนึกเราเปนอย่างไรยอมได้หมด,
  ขอเพียงแต่ได้จดเท้าเต้นน้อยหนึ่ง, แล้วลา.
โรเมโอ. ส่งคบมาให้ฉัน: ฉันไม่เต้นรำละนา;
  ใจทึบอยู่หนักหนา, ขอเปนเพียงผู้ส่องไฟ.
เมอร์. อ๊ะ, โรเมโอเพื่อน, ต้องเต้นรำด้วยจงได้.
โรเมโอ. เชื่อเถิด, ฉันไม่ไหว: เพื่อนสิมีเกือกเต้นรำ
  ซึ่งฝ่านั้นนุ่มนวล; ส่วนใจฉันนั้นงึมงำ
  ราวถ่วงตะกั่วจำจนมิอาจยกบาทา.
เมอร์. เพื่อนรักผู้หญิง; ยืมปีกของกามะเทพมา,
  แล้วร่อนด้วยปีกร่าสูงกว่าย่างอย่างสามัญ.
โรเมโอ. ฉันถูกลูกศรแห่งเทพะบุตร์สุดเจ็บครัน
  มิอาจจะบินผันด้วยปีกเธอ; และถูกมัด
  เช่นนี้มิอาจฃ้ามพ้นจากความโทมะนัส:
  แบกรักหนักถนัดจนจวนล้มและจมลง.
เมอร์. และจมลงอย่างหนัก, เหมือนกดรักนั้นตรงๆ;
  หนักเกินเปนมั่นคงสำหรับสิ่งที่อ่อนแอ.
โรเมโอ. รักเปนสิ่งอ่อนหรือ? ไม่จริง, รักทารุณแท้,
  แสนหยาบ, แสนฮึกแน่; อีกตำเจ็บเหมือนหนามพราง.
เมอร์. รักหยาบต่อเพื่อนยา, ต้องทารุณต่อรักบ้าง,
  รักตำตำรักพลาง, และตีรักหักลงไป.
  ขอหน้ากากสักอันเพื่อฉันนี้จะได้ใส่:
  อ๊ะ, เอาหน้ากากใยปิดหน้ากาก ! [๗] ช่างเถิดนา
  ถึงใครจะใฝ่ดูหน้ายี่ยู่ก็ไม่ว่า.
  คิ้วดกคู่นี้นาจะรับแบกอายแทนฉัน.
เบ็น. มา, เคาะแล้วเฃ้าไป, และพอเฃ้าแล้วโดยพลัน
  ทุกคนจงพากันใช้ฃาเล่นเต้นรำดี.
โรเมโอ. คบมาให้ฉัน : ปล่อยให้คนเฟื่อง, ใจสุขี,
  เขี่ยกกเล่นตามทีด้วยส้นเท้าเก้าไปมา; [๘]
  เพราะตัวของฉันเปรียบด้วยภาษิตของปู่ตา;
  ขอมีแต่เพียงน่าที่ส่องเทียน, และยืนดู [๙]
  การเล่นไม่เคยดีเท่าครั้งนี้, ฉันเหงาอยู่.
เมอร์. เหงาคือเงียบเปนหนู, นครบาลคงชอบนัก.
  ถ้าเพื่อนเหมือนตกหล่มจะช่วยฉุดขึ้นจากปลัก,
  หรือติดในหล่มรัก, ขออภัยเถิดเพื่อนยา,
  ติดลึกถึงเพียงหู. เออ, จุดไฟแข่งทิวา!
โรเมโอ. ไม่เปนเช่นนั้นนา.
เมอร์. ฉันมุ่งกล่าวว่ารอรี
  อยู่เปลืองแสงคบเปล่า, เหมือนจุดไฟกลางวันฉนี้.
  จงเชื่อตั้งใจดี, เพราะว่าความวินิจนั้น,
  อยู่ตรงตั้งใจยึงกว่าสิ่งอื่นเปนแม่นมั่น.
โรเมโอ. เราตั้งใจดีครันในการไปในงานนี้;
  แต่ไปไม่เห็นเหมาะ.
เมอร์. เพราะเหตุไร, ขอถามที?
โรเมโอ. เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝัน.
เมอร์. ฉันก็เหมือนกัน.
โรเมโอ. เพื่อนฝันว่าฉันใด?
เมอร์. ว่าฝันไซร้มุสาครัน.
โรเมโอ. ในเมื่อเรานอนฝัน, มักเห็นสิ่งที่จริงแท้.
เมอร์. ฉันเห็นพระนางแมบได้มาอยู่กับเพื่อนแน่. [๑๐]
  เธอเปนหมอตำแยของพวกพราย, และเธอมา.
  โดยรูปไม่ใหญ่เกินกว่าเมล็ดพลอยลายโมรา,
  หัวธำมรงค์นาคะระเถ้าสรวมนิ้วชี้,
  มีสัตว์นี๊ด ๆ ลากรถกระจ้อยที่เธอขี่
  ผ่านนาสิกคนที่กำลังหลับสนิทนอน:
  ซี่ล้อรถทำด้วยฃาแมลงมุมยาวหลายท่อน;
  กูบทำด้วยปีกอ่อนแห่งตัวตั๋กะแตนเขียว;
  ทามทำด้วยสายใยแมลงมุมเส้นแสนเล็กเรียว,
  ปลอกคอม้าวิ่งเชี่ยวทำด้วยแสงพระจันทร์ใส;
  ด้ามแส้, ฃาจิ้งหรีด; และสายแส้คือสายใย;
  นายสารถีไซร้, คือตัวริ้นสีเทาน้อย,
  ตัวเล็กแต่เพียงกึ่งแห่งตัวหนอนกระจ้อยร่อย
  ซึ่งบ่งจากนิ้วน้อยของหญิงสาวผู้เกียจคร้าน:
  ตัวรถคือเปลือกแห่งเฮเซ็ลนัตงามตระการ,
  ฝีมือช่างชำนาญ, คือกะรอกหรือด้วงไช,
  ซึ่งเคยสร้างรถของพวกพรายมาแต่ไร ๆ.
  และโดยยานนี้ไซร้พระนางแล่นทุกราตรี
  ผ่านจิตของเจ้าชู้, ผู้ฝันถึงรักทันที;
  ผ่านเฃ่าของเสวี, เฃาฝันถึงพูดไพเราะ;
  ผ่านนิ้วทนายความ, เฃาฝันถึงค่าจ้างเหมาะ;
  ผ่านปากหญิงสาวก็เจ้าหล่อนฝันถึงจุมพิต,
  ซึ่งแมบออกเคืองทำให้พุพองขึ้นปากนิตย์,
  เพราะปากยังมีติดกลิ่นขนมที่อมไว้;
  บางทีเธอแล่นผ่านฃ้ามนาสิกเสวกไป,
  ทำเฃาฝันว่าได้ดมกลิ่นเสื้ออันงามตรู;
  บางทีเธอก็มาด้วยหัดถาถือหางหมู
  แยงนาสิกขรัวครูผู้กำลังหลับนิทรา,
  แล้วแกก็ฝันถึงอติเรกะลาภา;
  บางทีขับรถาผ่านฃ้ามคอทหารหาญ,
  และเฃาก็ฝันว่าได้เชือดคอศัตรูพาล,
  ถึงช่องกำแพง, การซุ่มพล, อีกดาพเหล็กเส๎ปญ,
  อีกดื่มกันอย่างลึกตั้งห้าวา; อีกเคาะเล่น
  ในหูเฃาแจ่มเจน, เฃาตกใจตื่นบัดนั้น,
  และเพราะตกใจเฃาก็เล่ามนตร์สองสามอัน,
  แล้วหลับไปอีกพลัน. ก็พระนางแมบองค์นี้
  ที่ทำขนคอม้าเหนียวเปนตังในราตรี,
  และทำใช้เกศีสาวผู้คร้านเปนตังเหนียว,
  ซึ่งในเวลาสางอาจมีลางร้ายมากเจียว;
  นางซนตนนี้เทียว, แม้เห็นสาวนอนหงายไซร้,
  ขึ้นกดและเสี้ยมสอนให้หล่อนทนถูกทับได้,
  อีกทำผู้หญิงให้มีท้องดีโดยเช่นนี้.
  นางนี้คือ.-
โรเมโอ. เลิก, เลิก! เมอร์คิวชิโอ, ขอเลิกที !
  เพื่อนพูดล้วนไม่มีสาระ.
เมอร์. จริง, พูดถึงฝัน,
  ซึ่งเปรียบเหมือนอย่างจิตที่อยู่นิ่งๆ ฉนั้น,
  เกิดแต่สิ่งเหลวครันคือมะเมอฟุ้งสร้านไซร้,
  ซึ่งมีสาระน้อยเหมือนอากาศที่เปนไอ.
  และความเที่ยงหาไม่เหมือนลม, ซึ่งบัดนี้จร
  พัดผ่านไปสู่ถิ่นอันหนาวในภาคอุดร,
  แล้วโกรรธกลับพัดย้อนลงมาจากทิศเหนือนั้น,
  ผินพักตร์สู่ทักษิณถิ่นน้ำค้างประโปรยพลัน.
เบ็น. ลมที่เพื่อนกล่าวนั้นพัดตัวเราจากตัวไกล;
  อาหารคงเลี้ยงแล้ว, และเราน่าจะช้าใหญ่.
โรเมโอ. ฉันเกรงจะเร็วไป: เพราะฉันออกวิตกว่า
  อาจมีผลร้าย, ซึ่งยังแขวนอยู่กับดารา,
  จักเริ่มประเดิมพาละพิบัติประหัดหาญ
  ในงานคืนนี้ไซร้, และในที่สุดรอนราน
  ช็วิตอันสามาญในอุระแห่งฉันนี้
  ด้วยมรณะกรรมอันแรงกล้าและกาลี:
  แต่พระเปนเจ้าที่ทรงนำทางของฉันไซร้
  โปรดช่วยอำนวยสวัสดิ์! ไปเถิด, เพื่อนทั้งหลายไป.
เบ็น. รัวกลองขึ้นทันใดและนำพวกเราลีลา. [พากันเฃ้าโรง.]

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ