ตอนที่ ๕

ถิ่นเดิม. ห้องนอนของจูเลียต.

โรเมโอและจูเลียต ออก.

จูเลียต. เธอจะไปละหรือ ? ยังไม่จวนรุ่งระวี:
  นกไนติงเกลนี่, มิใช่ล๊าร์กที่เริงร้อง, [๓๘]
  เสียงดังกระทบโสตอันหวาดหวั่นของเธอก้อง;
  ทุกคืนมันร่ำร้องอยู่ที่ต้นทับทิมนั้น:
  เชื่อเถิด, ชื่นใจ, คือไนติงเกลที่ร้องลั่น.
โรเมโอ. นกล๊าร์กเปนแม่นมั่น, ประกาศสุริโยทัย,
  ไม่ใช่ไนติงเกล: ดูริ้วร้ายเถิด, ชื่นใจ,
  รุ่งเรืองประเทืองในกลีบเมฆภาคบุรพา:
  อันเทียนของราตรีดับหมด, และทิวาร่า
  เริงยืนณยอดผาพยับหมอกอยู่รำไร.
  พี่จำต้องจรเพื่อคงชีพ, หรืออยู่บรรลัย.
จูเลียต. อันแสงนั้นมิใช่แสงทอง, น้องรู้อยู่ดี:
  เปนเพียงดาวหางซึ่งประทุจากพระสุรีย์,
  สำหรับในคืนนี้เปนคบเพลิงนำพี่ยา
  เหมือนส่องวิถีให้ดำเนินสู่มันตุวา:
  ดังนั้นอยู่ก่อนนา; ยังไม่จำจะจากจร.
โรเมโอ. พี่ยอมให้เฃาจับ, ยอมเฃาผลาญชีวีมรณ;
  พี่เต็มใจแล้วหล่อน, แม้น้องชอบเช่นนั้นนา.
  พี่จะว่าแสงเงินมิใช่เนตร์แห่งทิวา,
  เปนเพียงแสงส่องมาจากนะลาศแห่งดวงจันทร์;
  และว่านั้นมิใช่นกล๊าร์ก, ซึ่งส่งเสียงลั่น
  ในห้องคูหาสวรรค์เหนือศีร์ษะของเราไซร้.
  อันพี่นี้มีจิตอยากอยู่มากกว่าอยากไป:
  เชิญมา, มัจจุภัย! จูเลียตหล่อนชอบเช่นนั้น,
  อย่างไร, ดวงใจพี่? ยังไม่รุ่ง; มาพูดกัน.
จูเลียต. รุ่งแล้ว, รุ่งแล้ว: พลันไปเถิด, พี่จงไคลคลา !
  นั่นคือนกล๊าร์กร้องสำเนียงเพี้ยนหนวกหูนา,
  เสียงแตกเลวนักหนาและเสียงหลงน่ารำคาญ.
  บางคนว่านกล๊าร์กมักร้องเสียงเสนาะหวาน;
  เช่นนี้ไม่เฃ้าการ, เพราะมันพรากเราจากพลัน:
  เฃาว่านกล๊าร์คกับคางคกร้ายแลกตากัน; [๓๙]
  อ้า, น้องอยากให้มันแลกเสียงกันด้วยแหละดี!
  เพราะเสียงมันเตือนพรากแขนน้องจากวงแขนพี่,
  ต้อนพี่จากที่นี้ด้วยเห่เพรียกพระสุริยา.
  อ้า, ไปเถิดบัดนี้; สว่างขึ้นทุกทีนา
โรเมโอ. สว่างขึ้นทุกที, อ้า; โศกเรายิ่งมืดมวลทวี!
  นางนมออก.
นางนม. คุณคะ!
จูเลียต. อะไร, นม?
นางนม. คุณหญิงมารดาคุณจะมายังห้องคุณนี้ :
  รุ่งแล้ว, ระวังดีเถิด, จงมองดูทั่วไป. [เฃ้าโรง.]
จูเลียต. ฉนั้น, บัญชร, ปล่อยทิวามา, ปล่อยชีพไคล.
โรเมโอ. ลาก่อน ! จำลาไป! จุมพิตที, แล้วพี่จร.
  [ปีนออกทางน่าต่าง.]
จูเลียต. ไปแล้วหรือ? ชู้ผัว, อ้า. ผัวชู้คู่สมร !
  น้องขอทราบสุนทรจากพี่ทุกทิวากาล,
  เพราะในนาทีเดียวย่อมมีอยู่เปนหลายวาร :
  โอ้ว่า, โดยประมาณเช่นนี้น้องจะชรา
  กว่าน้องจะได้พบโรเมโอผู้ภรรดา!
โรเมโอ. ลาก่อน!
  พี่คงไม่ปล่อยราเริดโอกาศอันพึงมี
  เพื่อฝากความคิดถึงมายังน้องยอดชีวี.
จูเลียต. โอ้, นึกอยู่หรือพี่ว่าแล้วเราจะพบกัน ?
โรเมโอ. พี่ไม่สงสัยเลย; และทุกข์โศกปัจจุบัน
  จะเปนข้อพูดกันในเบื้องน่าของเราไซร้.
จูเลียต. คุณพระ! ตัวน้องมีมะโนทายร้ายกระไร,
  บัดนี้พี่อยู่ใต้, น้องรู้สึกว่าเห็นพี่
  เหมือนผู้ตายแล้วนอนอยู่กันหลุมฝังซากผี :
  สายตาของน้องนี้เสีย, หรือพี่หน้าซีดเซียว,
โรเมโอ. และเชื่อพี่เถิด, น้อง, พี่เห็นน้องเช่นกันเทียว:
  ความโศกแน่ทีเดียวดูดเลือดเรา. พี่ขอลา !
  [หายเฃ้าโรง.]
จูเลียต. อ้า เคราะห์, เคราะห์ ! ปวงชนว่าเจ้าไม่ยั่งยืนนา:
  ถ้าโลเลเช่นว่า, เคราะห์จะทำสถานใด
  แต่ผู้ขึ้นชื่อว่ามั่นคง ? จงโลเลไป,
  เช่นนั้นเคราะห์จะได้ไม่กักเฃาไว้เนิ่นนาน,
  แต่ส่งเฃาคืนมา.
คุณหญิง ค. [ในโรง.] ลูกหญิงจ๋า ! ตื่นจงฃาน.
จูเลียต. ใครเรียกสำเนียงฉาน ? คุณแม่ฃ้าหรือไฉน ?
  ท่านยังมิได้นอน, หรือตื่นเช้านักทำไม ?
  มีเหตุประหลาดใดที่นำท่านมาที่นี้ ?
  คุณหญิงคาปุเล็ต ออก.
คุณหญิง ค. จูเลียต, เปนอย่างไร?
จูเลียต. ไม่สู้จะสำราญดี.
คุณหญิง ค. ยังคงร่ำโศกีถึงพี่ผู้มรณา ?
  หรือลูกจะชลอเฃาจากหลุมด้วยน้ำตา ?
  แม้หากทำได้นา, เฃาจะฟื้นก็หาไม่;
  ฉนั้นหยุด: อันโศกน้อยเปนพยานรักมากได้:
  แต่โศกมากเกินไปเปนพยานสติน้อย.
จูเลียต. เพราะเหตุวิโยคหนักลูกขอโศกอีกสักหน่อย.
คุณหญิง ค. วิโยคนั้น, ลูกน้อย, รู้สึกเถิด, แต่ส่วนมิตร์ที่ลูกครวญถึงนั้นทำเนาเถิด.
จูเลียต. ว้าเหว่จิต.
  ลูกจำต้องโศกนิตย์เพราะมิตร์พรากจากกันไป.
คุณหญิง ค. เออ, ลูก, โศกามากมิใช่เพราะเฃาบรรลัย,
  แต่เพราะคนจัญไรที่ฆ่าเฃายังอยู่ดี.
จูเลียต. จัญไรไหนเจ้าฃา?
คุณหญิง ค. โรเมโอจัญไรซี.
จูเลียต. [ป้อง.] จัญไรกับเฃานี้ห่างไกลกันหลายพันไมล์.-
  [ดัง.] พระเจ้ายกโทษเฃา ! ลูกยกโทษโดยเต็มใจ;
  แต่ใครจะทำให้ลูกโศกเท่าเฃาไม่มี.
คุณหญิง ค. ก็เพราะผู้ร้ายไซร้ฆ่าเฃาแล้วคงชีวี.
จูเลียต. จริงคะ, อันเฃานี้อยู่ไกลมือของดิฉัน :
  ไม่อยากให้ใครแก้แค้นแทนพี่ที่ตายนั้น.
คุณหญิง ค. คงได้แก้แค้นมั่น, อย่าวิตกอีกเลยนา:
  อย่าโศก : แม่จะใช้คนไปยังมันตุวา,
  ที่อ้ายผู้ร้ายอาธรรม์ถูกเนรเทศสถิต,
  และจะให้วางยาอันรุนแรงกำแหงพิษ,
  จนมันต้องม้วยมิดเปนเพื่อนตามติบอลต์ไป:
  ดังนี้, เมื่อสมหมาย, หวังว่าลูกคงพอใจ.
จูเลียต. อันตัวของลูกไซร้จะพอจิตอย่าพึงหมาย,
  จนกว่าลูกจะได้เห็นตัวโรเมโอ - ตาย -
  ลูกนี้แสนใจหายโศกถึงญาติ์ผู้ล่วงลับ.
  ถ้าหากคุณแม่เพียงแต่หาคนไว้คอยรับ
  ถือยาพิษไปฉับ, ติฉันจะผสมให้,
  และโรเมโอนั้น, เมื่อกินยาพิษแล้วไซร้,
  คงต้องม้วยทันใด. โอย, จิตลูกนี้ชังครัน
  ยามยินออกนามเฃา, แต่ลูกไม่อาจผายผัน,
  ไปแสดงความรักอันมีอยู่ในติบอลต์พี่,
  ที่ตัวผู้ประจนประจันเฃาวายชีวี.
คุณหญิง ค. ลูกจงหาวิธี, ส่วนมารดาจะหาคน.
  แต่แม่มีฃ่าวมาบอกลูกให้ชื่นกมล.
จูเลียต. ฃ่าวดีมายามจนย่อมเปนเครื่องบำรุงใจ :
  อันฃ่าวอะไรมี, ขอคุณแม่โปรดฃานใข ?
คุณหญิง ค. นั่นแหละ, ลูกนี้ไซร้บิดาเอื้อเฟื้อนักหนา;
  ท่านมีความจงใจจะเปลื้องทุกข์ของธิดา,
  ท่านจึ่งได้ด่วนหาวันนำสุขสู่ลูกขวัญ,
  ซึ่งลูกมิมุ่งหา, และแม่เองนึกมิทัน.
จูเลียต. คุณแม่, แสนอัศจรรย์, กล่าวถึงวันอะไรเล่า ?
คุณหญิง ค. อ๋อ, ลูกรัก, คือวันพฤหัสน่าเวลาเช้า,
  ขุนนางร่างเฉลา, หนุ่ม, และศักดิ์สูงพิศาล,
  คือเคานติปารีส, ที่เสนต์ปีเตอร์วิหาร, [๔๐]
  จะให้ลูกสุขสานต์เปนเจ้าสาวสราญใจ.
จูเลียต. โดยปีเตอร์วิหารและตัวปีเตอร์เองไซร์,
  เฃาจะบันดาลให้ลูกเปนสุขฉันใดหนอ.
  ลูกนึกประหลาดใจที่เร่งรัด, จะเฃ้าหอ
  กับเฃาก่อนผู้ขอเคยแสดงสิเนหา.
  อันตัวลูกนี้ขอคุณแม่เรียนคุณบิดา,
  ลูกยังไม่วิวาห์, และแม้แต่ง, ขอยืนยัน,
  ก็กับผู้ที่ฃ้าเกลียด, คือโรเมโอนั้น,
  ดีกว่าปารีสมั่น, นี้แหละฃ่าวพิลึกละ !
คุณหญิง ค. คุณพ่อมานี่แล้ว, ลองเรียนท่านเองเถิดนะ,
  แล้วดูว่าท่านจะเห็นด้วยหรือกับโฉมยง.
  คาปุเล็ต และ นางนม ออก.
คาปุ. เมื่อหมดแสงระวี, อากาศโปรยหิมะลง;
  แต่ยามอัษฎงคต์แห่งโอรสของน้องไซร้
  ฝนตกเปนห่าใหญ่.
  อย่างไร ! เด็กน้ำตาฟาย ? ยังโศกาอีกหรือไฉน ?
  น้ำตายังหลั่งไหล ? ดูในกายน้อยเอกา
  ลูกเลียนทั้งนาวี, และสมุท, และวาตา;
  เพราะเนตร์ของธิดา, พ่อเปรียบด้วยสมุทใส,
  น้ำตายังขึ้นลง; กายลูกคือนาวาไซร้,
  ในน้ำเค็มแล่นไป; ถอนใจเปรียบพายุผัน;
  ซึ่งพัดอย่างแรงกล้า, พร้อมด้วยอัสสุชลนั้น,
  แม้ไม่สงบพลัน, อาจบันดาลความล่มได้
  แด่ตัวลูกผู้ต้องพายุเพลีย.-เมียคู่ใจ !
  บอกลูกแล้วหรือไฉนให้ทราบข้อเราวินิศจย์ ?
คุณหญิง ค. บอกแล้ว; แต่หล่อนไม่เต็มใจ, อีกขอขอบจิต,
  อยากให้เด็กสิ้นคิดแต่งงานเสียกับหลุมฝัง!
คาปุ. ช้า! เล่าให้ฉันฟัง, เถิดเมีย, เล่าให้ฉันฟัง.
  ไม่ยอมหรือ, โอหัง? ไม่ขอบใจเราหรือนี่ ?
  ไม่ตื่นเต้นดอกหรือ? ไม่เห็นหรือว่าโชคดี,
  ทั้งๆ ตัวเลวฉนี้, ที่เราช่วยแสวงหา
  บุรุษผู้เลิดดีมาเพื่อให้เปนภัสดา?
จูเลียต. ไม่ตื่น, ที่ช่วยหา, ที่หาแล้ว, ขอบคุณจัง:
  เปนพ้นวิสัยฃ้าจะตื่นสิ่งซึ่งตนชัง;
  แต่ถึงเกลียดก็ยังรู้สึกคุณท่านรักไซร้.
คาปุ. อะไร ! อะไร, เล่นแต่สำนวน ! นี่อย่างไร?
  “ตื่น” อีกทั้ง ” ขอบใจ,” และ “ไม่ขอบคุณ” ดังนี้;
  แล้วก็ “ไม่ตื่น” เล่า: แม่เจ้าเอย, แม่ตัวดี,
  อย่าขอบคุณกูนี้, และอย่าตื่นแก่กูเลย,
  เตรียมข้อไว้เผื่อวันพฤหัสน่านี้เถิดเหวย,
  ไปกับปารีส, เฮ้ย, ที่เสนต์ปีเตอร์วิหาร,
  หาไม่จะเอาตัวขึ้นรั้วลากไปประจาร. [๔๑]
  เลิกที, อีสามาญซากไข้เขียว! อีสู่รู้ [๔๒]
  เลิกที, อีหน้าใข!
คุณหญิง ค. อะไร! ท่านคลั่งหรือ, ดู?
จูเลียต. คุณพ่อ, ลูกขอคู้เฃ่าวิงวอนเถิดเจ้าฃ้า,
  โปรดงดโทษะฟังสักคำเดียวขอเจรจา.
คาปุ. ตายโหง, อีชาติฃ้า! อีหัวดื้อแสนอัปรีย์ !
  นี่แน่: วันพฤหัสจงไปวัดเถิดโดยดี,
  หาไม่ต่อไปนี้อย่าดูหน้ากูต่อไป:
  อย่าพูด, อย่าตอบมา, อย่าโต้เถียงวินิจฉัย,
  กูคันมือกระไร.-คุณหญิง, เราเคยบ่นกัน
  ในข้อที่พระผู้เปนเจ้าให้ลูกเดียวนั้น;
  แต่ว่าบัดนี้ฉันเห็นคนเดียวนี้มากไป,
  และเห็นว่าเรามีเคราะห์ร้ายเพราะมีมันไซร้.
  ตายโหง, อีจัญไร!
นางนม. โปรดเธอเถิด, พระจอมสวรรค์!-
  เจ้าคุณแหละผิดแท้ที่ด่าลูกมากมายฉนั้น.
คาปุ. ทำไม, แม่รู้สรรพ์ ? จงหยุดพูดบ้างเปนไร,
  แม่คุณ; ไปสูสีกับพวกเพื่อนนินทา; ไป.
นางนม. ฃ้าพูดไม่ผิดใด.
คาปุ. คุณพระช่วยด้วยเถิดนา.
นางนม. ห้ามพูดด้วยหรือนี่ ?
คาปุ่. หยุดทีเถิดพึมพำบ้า !
  จงไปสนทนากับพวกเพื่อนเสมอพักตร์,
  เพราะเราที่นี่ไม่อยากฟังเลย.
คุณหญิง ค. ท่านฉุนนัก.
คาปุ. จอมสรวง! ฉันจวนคลั่งละ.
  วัน, คืน, โมง, ขณะ, เวลา, ทำงาน, หยุดพัก,
  อยู่เดียว, พร้อมเพื่อนรัก, ฉันเปนห่วงทุกเวลา
  หาผัวให้บุตรี; และบัดนี้เมื่อได้หา
  สุภาพบุรุษมาผู้กำเนิดประเสริฐศรี,
  มีทรัพย์บริบูรณ, เยาว์วัย, อีกประพฤติ์ดี,
  อีกตามเฃากล่าว, มีคุณะเลิดทุกอย่างไป,
  ปันส่วนตามควรที่จะเห็นควรแก่ชายไซร้;
  แล้วก็มาต้องได้ฟังเด็กโง่โยเยหาญ,
  เหมือนหุ่นเสียงออด ๆ, เมื่อพบโชคงามตระการ,
  ตอบว่า “ไม่แต่งงาน,” “ดิฉันนี้รักไม่ได้,”
  “ดิฉันยังเยาว์นัก,” “ดิฉันขอโปรดอภัย.”
  แต่, ถ้าไม่เต็มใจจะแต่งงาน, ก็ตามที:
  ไปไหนได้ก็ไป, แต่อย่าอยู่บ้านกูนี้:
  ระวัง, คิดจงดี, กูไม่พูดเปนเล่นละ.
  จวนวันพฤหัสแล้ว; ใคร่ครวญดูให้มากนะ.
  ถ้าเปนลูกกู, จะจัดยกให้สหายยา;
  หาไม่, ไป, ขอทาน, อด, ตายเลิดกลางภารา,
  เพราะให้กูตายห่า, กูไม่รับเปนบุตรี,
  อีกทรัพย์ของกูจะบำรุงมึงบ่พึงมี.
  เชื่อเถิด, คิดจงดี; กูไม่ยอมคืนวาจา. [เฃ้าโรง.]
จูเลียต. อันความการุญหมดไม่มีหรือในเมฆา,
  ซึ่งหยั่งรู้ทุกฃาของฃ้าลึกในดวงใจ ?
  อ้า, มาตุใจดี, อย่าขับลูกจากอกไป!
  รอการแต่งงานไว้สักหนึ่งเดือน, หนึ่งสัปดาห์,
  หรือ, แม้มิยอมรอ, ขอโปรดจัดเตียงวิวาห์
  ในห้องอนุสสาวรีย์ที่ติบอลต์นอน.
คุณหญิง ค. อย่าพูดกับฉันเลย, ไม่ขอเผยพจน์สุนทร.
  จงทำตามใจหล่อน, เพราะฉันไม่เกี่ยวต่อไป. [เฃ้าโรง.]
จูเลียต. คุณพระ!-โอ้, นมจ๋า! จะป้องกันได้ฉันใด ?
  ผัวฉันยังอยู่ในแดนดิน, สัตย์อยู่ในสวรรค์;
  ค้าสัตย์นั้นจะกลับคืนมาโลกอย่างไรกัน,
  เว้นเสียแต่ผัวนั้นจะส่งคืนจากนภางค์
  โดยละโลกนี้ไป?- [๔๓] ปลอบฉัน, และช่วยแนะทาง.-
  อกเอ๋ย, เห็นใจบ้าง, สวรรค์ใยใช้อุบาย
  แก่ตัวฉันผู้เปนคนอ่อนแอและแพ้ง่าย!
  ว่าไร ! ไม่เผยผายพจีช่วยให้จิตหรรษ์ ?
  ช่วยปลอบบ้างสินม.
นางนม. เอาเถิด, โรเมโอนั้น
  ถูกขับ; และดิฉันพนันได้อย่างทนง,
  ว่าเฃามิอาจมาท้วงท้าได้ดังใจจง;
  หรือ, หากกลับ, ก็คงจะต้องกลับโดยลับครัน
  ฉนั้น, เมื่อความเปนดังเช่นกล่าวมาแล้วนั้น,
  ฉันเห็นว่าแจ่มจันทร์ควรแต่งกับท่านเคานตี.
  เออ, เฃาเปนชายโฉมเฉลา.
  โรเมโอเปรียบเฃาเหมือนผ้าเก่า, นกอินทรีย์
  เนตร์เขียวไม่สดสี, หรือไว, งาม, เท่าดวงตา
  ของท่านปารีสนั้น. ให้ฉันตายดิ้นเถิดนา,
  ควรคุณจะปรีดารับสามีที่สองนี้.
  เพราะดีกว่าที่หนึ่ง: หรือถึงแม้จะไม่ดี,
  ที่หนึ่งตายแล้วนี่, หรือเท่า ๆ กับเฃาตาย
  เพราะอยู่ก็ไม่เปนประโยชน์เลยแก่คุณนาย.
จูเลียต. นี่พูดอย่างขยายจริงใจหรือ?
นางนม. อย่างจริงใจ;
  หาไม่ให้ตายดิ้นสิคะ
จูเลียต. สาธุ!
นางนม. อะไร ?
จูเลียต. นั่นแหละ, แม่นมได้ปลอบจิตฉันมากนักหนา.
  ไปเถิด; บอกคุณแม่ว่าฉันนี้จะขอลา,
  เพราะทำท่านบิดาโกรธ, จะไปกุฎิ์ลอเรนซ๎.
  เพื่อจะได้ปลงบาปรับอภัยพอใจเย็น.
นางนม. ดีแล้ว; ดิฉันเห็นเปนการถูกและงดงาม. [เฃ้าโรง.]
จูเลียต. ยายเถ้าจัญไรเหลือ ! โอ้ยายยักขินีทราม !
  บาปใดจะเปนความชั่วร้ายยิ่งไปกว่ากัน,
  คือให้เราเสียสัตย์, หรือติผัวของเรานั้น
  ด้วยลิ้นที่รำพรรณชมเฃาเลิดประเสริฐดี
  เปนหลายพันครั้งแล้ว ? - ที่ปรึกษา, เลิกกันที;
  สูกับอกฃ้านี้แต่นี้พรากจากกันไป.-
  เราจะไปหาท่านภาตา, เรียนทางแก้ใข.
  ถ้าหมดหนทางไซร้, เราก็อาจปลงชีวา. [เฃ้าโรง.]

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ