ตัวลคร

เอ็สเคลัส, เจ้านครเวโรนา.

ปารีส, ขุนนางหนุ่ม, ญาติของเจ้านคร.

$\left. \begin{array}{}\mbox{มอนตะคิว } \\[1.4ex]\mbox{คาปุเล็ต }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ หัวน่าสกุล ๒ สกุล, ที่เปนอริแก่กัน.

คนชราแห่งสกุลคาปุเล็ต

โรเมโอ. บุตร์ของมอนตะคิว.

เมอร์คิวชิโอ, ญาติของเจ้านคร, และมิตร์ของโรเมโอ.

เบ็นโวลิโอ, หลานของมอนตะคิว, และมิตร์ของโรเมโอ.

ติบอลต์, หลานของคุณหญิงคาปุเล็ต.

ภาตา ลอเร็นซ๎, นักบวชคณะฟรานซิสคัน.

ภาตา จอน, นักบวชคณะเดียวกัน.

บัลถะสาร์, คนใช้ของโรเมโอ

$\left. \begin{array}{}\mbox{แสมป์สัน } \\[1.4ex]\mbox{เกรกอรี }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ ทนายของคาปุเล็ต.

ปีเตอร์, คนใช้ของนางนมของจูเลียต.

เอบระแฮม, ทนายของมอนตะคิว.

คนฃายยา.

นักดนตรีสามคน.

เด็กคนใช้ของปารีส.

เด็กคนใช้อีกคน ๑.

นายกองตระเวน.

คุณหญิงมอนตะคิว, ภรรยาของมอนตะคิว.

คุณหญิงคาปุเล็ต, ภรรยาของคาบุเล็ต.

จูเลียต, บุตรีของคาปุเล็ต.

นางนมของจูเลียต.

นาครแห่งเวโรนา; ญาติมิตร์ของทั้งสองสกุล; แขกไปในการระบำทหาร, พลตระเวน, และคนใช้อีกหลายคน.

ตัวเบิกโรง.

สถานที่ : เวโรนา; มันตุวา.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ