ตอนที่ ๒

เวโรนา. กุฎีของภาตาลอเรนซ๎.

ภาตาจอน ออก.

จอน. ภาตาแห่งฟรานซิสคัน ผู้เลิดล้ำธรรม ! ท่านผู้เจริญเจ้าฃา !
  ภาตาลอเรนซ๎ ออก.
ลอ. ฟังศัพท์สำเนียงเปนภาตาจอนจำได้นา.-
  กลับดีจากมันตุวา; โรเมโอว่ากระไร ?
  หรือ, หากฃ่าวจดอยู่, ก็ขอส่งสาราให้.
จอน. เมื่อฃ้านี้ได้ไปหาเพื่อนบวชผู้ตีนเปล่า,
  ผู้ร่วมคณะ, เพื่อชวนไปเพื่อนตูฃ้าเจ้า,
  เธอนั้นไปเยี่ยมเฃาผู้ไข้ในนครนี้,
  และเมื่อพบเธอแล้ว, พนักงานแห่งธานี
  สงสัยสองเรานี้ว่าได้ไปในเคหา
  ที่มีโรคระบาทว์แรงร้ายอยู่แห่งนั้นนา,
  จึ่งปิดทวารา, มิให้เราออกจากนั่น,
  ฉนั้นการจะไปมันตุวาก็หยุดพลัน.
ลอ. ก็สาราของฉันถึงโรเมโอใครถือไป ?
จอน. สารายังอยู่นี่,-เพราะฃ้าเจ้าส่งมิได้,
  อีกหาผู้รับใช้ถือมาคืนก็สุดหา,
  เพราะทุก ๆ คนแสนจะกลัวติดซึ่งโรคา.
ลอ. เคราะห์ร้ายจริง ๆ นา ! สังฆะช่วยด้วยครานี้,
  มันไม่ใช่สาราไร้สาระ, แต่ความมี
  สำคัญเปนพ้นที่; แม้เพิกเฉยละเลยไว้
  ภัยอาจจะมากมวล, ภาตาจอน, จงรีบไป
  หาเหล็กแชลงให้, แล้วรีบนำอย่าเนิ่นนาน
  มายังกุฎีฃ้า.
จอน. ฃ้าจะไปหาสิ่งประสงค์มาบัดนี้, ท่าน. [เฃ้าโรง.]
ลอ. เราต้องไปสุสานโดยลำพังมิรอช้า;
  อีกเพียงสามชั่วโมงจูเลียตจะฟื้นขึ้นมา:
  หล่อนคงจะต่อว่าเราเพราะโรเมโอไซร้
  จะได้ทราบเหตุการณ์ทั้งปวงก่อนก็หาไม่;
  เราจะมีสารไปอีกครั้งที่มันตุวา,
  และซ่อนหล่อนในกุฎิ์ว่าโรเมโอนั้นจะมา:
  โอ้ศพมีชีวา, ถูกขังในห้องไว้ผี. [เฃ้าโรง.]

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ