(ฉบับที่ ๓)

บ้านสรรพยา

วันที่ ๕ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๐

ถึงกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ

ด้วยอนุสนธิรายงานซึ่งได้บอกไปแต่ก่อน วันนี้เวลา ๑ โมงเช้า ได้ออกจากเมืองสิงห์มาถึงพลับพลาบ้านสรรพยาเวลาย่ำค่ำ ตามระยะทางก็คล้ายกันกับเมืองพรหม ต่างแต่ตลิ่งค่อยสูงขึ้น ที่ว่าการเมืองอินทร์ย้ายไปตั้งฝั่งตวันออก เข้าแขวงเมืองไชยนาท พระยาสุรบดินทรไปเปลี่ยนลงเรือ เขาว่าน้ำปีนี้น้อยกว่าปีกลายนี้ศอกเศษ เพราะฉนั้นพลับพลาซึ่งทำริมฝั่งจึงได้สูงกว่าเรือมาก มีอำเภอกำนันแลราษฎรมาหามาก กำลังแจกเสมาอยู่ฝนตกหนักประมาณสัก ๔ ชั่วโมงจึงได้หยุด มีสัตว์ต่าง ๆ มาก มียุงชุมแต่ไม่เหมือนที่เล่า การทั้งปวงเรียบร้อยเปนปรกติดี

สยามินทร์

  1. ๑. พระยาสุรบดินทร (ติ่ง)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ