(ฉบับที่ ๒๒)

เมืองนครสวรรค์

วันที่ ๓๐ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๐

ถึงกรมหลวงเทวะวงษวโรประการ

อนุสนธิรายงาน วันนี้เวลาย่ำรุ่งลงเรือเล็กไปบึงขมังซึ่งได้ไปเมื่อวานนี้ เพื่อจะดูฝูงนกกระทุงซึ่งมีเปนอันมากในแขวงเมืองพิจิตร เรือซึ่งล่วงน่าไปก่อนได้เห็นในลำแม่น้ำเปนฝูง ๆ ฉันไม่ได้เห็น เมื่อไปถึงในบึงก็ได้เห็นฝูงใหญ่ ๆ แลในบึงนั้นมีบัวสายขึ้น ฝูงนกกระทุงอยู่ในบัวดูขาวดาดปนกันไปงามมาก แต่ยังน้อยกว่าคลองสุเอสซึ่งได้เคยเห็น แล้วไปตามลำคลองบางเข้าตอก ตอนข้างในเปนจอกเต็มแต่ก็ยังมีบ้านเรือนตั้งอยู่ กลับออกไปภายนอกมีบ้านเรือนคนมากติด ๆ กันไป แต่ต้องรีบกลับออกมาด้วยระยะทางไกล กำหนดเรือกระบวนออกเดินเวลาโมงเช้า ได้ลงเรือประทีปทัศนาการตามมาทันที่เมืองภูมิ์ มาถึงพลับพลาเมืองนครสวรรค์เวลาบ่าย ๕ โมง ฝนตกไม่มาก

สยามินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ