(ฉบับที่ ๑๙)

พระราชหัดถเลขาฉบับที่ ๑๙ ทรงที่เมืองพิไชยเมื่อขาล่อง ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ ความในพระราชหัดถ์ทรงตอบรับข่าวที่พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัญญาสิ้นพระชนม์ ไม่มีรายการเรื่องเสด็จประพาศ จึงไม่ได้พิมพ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ