ร้อยกรอง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระยาอุปกิตศิลปสาร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

Pages