บทละคร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
หลวงพัฒนพงษภักดี (ทิม สุขยางค์)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมหามนตรี (ทรัพย์)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย