นิราศ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงนรเนติบัญชากิจ (แวว) แต่ง
หลวงจักรปาณี (ฤกษ)
หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

Pages